*Bahaya Shalawat Nariyah*

Alhamdulillah…

Shalawat yang benar menurut Rasul Shallallahu alaihi Wa Sallam- UstadzRiyadh bin Badr Bajrey

Shalawat yang Benar Menurut Rasul Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam

Banyak Yang Belum Tahu, Ini Bentuk Sholawat Yang Salah Di Masyarakat-Ustadz Syafiq Basalamah

Banyak Yang Belum Tahu, Ini Bentuk Sholawat Yang Salah Di Masyarakat-Ustadz Syafiq Basalamah

Ustadz Mizan Qudsiah.Lc – Bershalawat Kepada Nabi

Ustadz Mizan Qudsiah.Lc – Bershalawat Kepada Nabi

Apakah Sholawat Nariyah Merupakan Ajaran Nabi Muhammad Shallallahu ‘ Alaihi Wa Sallam? | Ust. Khalid Basalamah

Apakah Sholawat Nariyah Merupakan Ajaran Nabi Muhammad Shallallahu ‘ Alaihi Wa Sallam? | Ust. Khalid Basalamah

_Wahai Kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala, *Shalawat Nariyah adalah Shalawat yang cukup populer dikalangan umat Islam tidak terkecuali di negri kita ini. Banyak umat muslim di negri kita yang mengamalkan Shalawat ini padahal Shalawat ini sangatberbahaya untuk diamalkan.*_

Sebelum mengupas lebih jauh tentang shalawat nariyah,yang juga terkadang dinamakan dengan Shalawat Tafrîjiyah Qurthubiyah, ada baiknya dibawakan dahulu teks lengkapnya :*

ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﺻَﻼَﺓً ﻛَﺎﻣِﻠَﺔً ﻭَﺳَﻠِّﻢْ ﺳَﻼَﻣﺎً ﺗَﺎﻣّﺎً ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺍﻟَّﺬِﻱْﺗَﻨْﺤَﻞُّ ﺑِﻪِ ﺍﻟْﻌُﻘَﺪُ، ﻭَﺗَﻨْﻔَﺮِﺝُ ﺑِﻪِ ﺍﻟْﻜُﺮَﺏُ، ﻭَﺗُﻘْﻀَﻰ ﺑِﻪِ ﺍﻟْﺤَﻮَﺍﺋِﺞُ، ﻭَﺗُﻨَﺎﻝُﺑِﻪِ ﺍﻟﺮَّﻏَﺎﺋِﺐُ ﻭَﺣُﺴْﻦُ ﺍﻟْﺨَﻮَﺍﺗِﻢِ، ﻭَﻳُﺴْﺘَﺴْﻘَﻰ ﺍﻟْﻐَﻤَﺎﻡُ ﺑِﻮَﺟْﻬِﻪِ ﺍﻟْﻜَﺮِﻳْﻢِ،ﻭَﻋَﻠَﻰ ﺁﻟِﻪِ ﻭَﺻَﺤْﺒِﻪِ، ﻓِﻲْ ﻛُﻞِّ ﻟَﻤْﺤَﺔٍ ﻭَﻧَﻔَﺲٍ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﻛُﻞِّ ﻣَﻌْﻠُﻮْﻡٍ ﻟَﻚَ

_ALLOOHUMMA SHOLI SHOLAATAN KAAMILATANWASALLIM SALAAMAN TAAMMAN ‘ALAA SAYYIDINAMUHAMMADINIL LADZII TANHALLU BIHIL ‘UQODU WATANFARIJU BIHIL KUROBU WA TUQDHOO BIHILHAWAA-IJU WA TUNAALU BIHIR-ROGHOO-IBU WAHUSNUL KHOWAATIMI WA YUSTASQOL GHOMAAMU BI
WAJHIHIL KARIIMI WA ‘ALAA AALIHII WA SHOHBIHIIFII KULLI LAMHATIN WA NAFASIN BI ‘ADADI KULLIMA’LUUMIN LAKA._

_Ya Allâh, limpahkanlah shalawat yang sempurna & curahkanlah salam kesejahteraan yang penuh kepada junjungan kami Nabi Muhammad, *yang dengan sebab.beliau semua kesulitan dapat terpecahkan, semua kesusahan dapat dilenyapkan, semua keperluan dapat
terpenuhi, dan semua yang didambakan serta husnul khatimah dapat diraih, serta berkat dirinya yang mulia hujan pun turun.* Semoga terlimpahkan kepadakeluarganya serta para sahabatnya, di setiap detik danhembusan nafas sebanyak bilangan semua yangdiketahui oleh Engkau_

*Setelah tahu teks lengkapnya berseta artinya telahdiketahui ada 5 kalimat yang berbahaya yang merupakan bentuk kesyirikan :*

*BERBAHAYANYA SHALAWAT NARIYAH*

*1.Dengan sebab beliau semua kesulitan dapat
terpecahkan.*

*2. semua kesusahan dapat dilenyapkan*

*3. semua keperluan dapat terpenuhi*

*4. semua yang didambakan serta husnul khatimahdapat diraih.*

*5. berkat dirinya yang mulia hujan pun turun.*

_*Bukankah ke 5 kemampuan diatas hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla yang tidak dimiliki oleh semua makhluk-Nya baik itu Malaikat ataupun Nabi,*_

_*bukankah memberikan kemampuan itu pada makluk adalah syirik Akbar menjadikan tandingan untuk Allah Azza wa Jalla.*_

*Itulah kenapa Shalawat Nariyah kami sebut berbahayauntuk di amalkan karena mengandung unsur syirik akbar.*

Allah Azza wa Jalla berfirman :

ﻭَﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻟَﻪُ ﻛُﻔُﻮًﺍ ﺃَﺣَﺪٌ

*Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.”* (Al-Ikhlas:4)

_*Syirik (menyekutukan Allah Ta’ala) adalah dosa paling besar di antara dosa-dosa besar,dosa yang membuat kekal di neraka,dosa yang membuat terhapusnya amal ibadah dan tersesat sejauh-jauhnya.* Sebagaimana yangdifirmankan Allah Ta’ala sebagai berikut:_

ﻭَﻣَﻦ ﻳُﺸْﺮِﻙْ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ ﻓَﻘَﺪِ ﺍﻓْﺘَﺮَﻯ ﺇِﺛْﻤًﺎ ﻋَﻈِﻴﻤًﺎ

_*”Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar”* [An Nisa’:48]_

Allah Ta’ala berfirman :

ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﺃُﻭﺣِﻰَ ﺇِﻟَﻴْﻚَ ﻭَﺇِﻟَﻰ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻣِﻦ ﻗَﺒْﻠِﻚَ ﻟَﺌِﻦْ ﺃَﺷْﺮَﻛْﺖَ ﻟَﻴَﺤْﺒَﻄَﻦَّﻋَﻤَﻠُﻚَ ﻭَﻟَﺘَﻜُﻮﻧَﻦَّ ﻣِّﻦَ ﺍﻟْﺨَﺎﺳِﺮِﻳﻦَ

_*Dan sesungguhnya telah diwahyukan* kepadamu & kepada (nabi-nabi) sebelummu *”Jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya amalmu akan terhapus dan tentulah kamu termasuk orang orang yang merugi.”*.[AzZumar:65]_

Dan

ﻭَﻣَﻦ ﻳُﺸْﺮِﻙْ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ ﻓَﻘَﺪْ ﺿَﻞَّ ﺿَﻼَﻻً ﺑَﻌِﻴﺪًﺍ

_*Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.* [An Nisa’:116]_

Allah Ta’ala berfirman.

ﺇِﻧَّﻪُ ﻣَﻦ ﻳُﺸْﺮِﻙْ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ ﻓَﻘَﺪْ ﺣَﺮَّﻡَ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔَ ﻭَﻣَﺄْﻭَﺍﻩُ ﺍﻟﻨَّﺎﺭُﻭَﻣَﺎﻟِﻠﻈَّﺎﻟِﻤِﻴﻦَ ﻣِﻦْ ﺃَﻧﺼَﺎﺭٍ

_*Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zhalim itu seorang penolongpun.*
[Al Maidah:72]_

*“Bagaimana Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam bis.merasa ridha kalau beliau dikatakan sebagai orang yang bisa melepaskan ikatan-ikatan hati dan bisamelenyapkan berbagai kesusahan padahal Al-Qur’an saja telah memerintahkan beliau untuk berkata tentang dirinya:*

ﻗُﻞْ ﻻ ﺃَﻣْﻠِﻚُ ﻟِﻨَﻔْﺴِﻲ ﻧَﻔْﻌًﺎ ﻭَﻻ ﺿَﺮًّﺍ ﺇِﻻ ﻣَﺎ ﺷَﺎﺀَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَﻟَﻮْ ﻛُﻨْﺖُ ﺃَﻋْﻠَﻢُﺍﻟْﻐَﻴْﺐَ ﻻﺳْﺘَﻜْﺜَﺮْﺕُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺨَﻴْﺮِ ﻭَﻣَﺎ ﻣَﺴَّﻨِﻲَ ﺍﻟﺴُّﻮﺀُ ﺇِﻥْ ﺃَﻧَﺎ ﺇِﻻ ﻧَﺬِﻳﺮٌﻭَﺑَﺸِﻴﺮٌ ﻟِﻘَﻮْﻡٍ ﻳُﺆْﻣِﻨُﻮﻥَ

_*“Katakanlah: Aku tidak berkuasa atas manfaat danmadharat bagi diriku sendiri kecuali sebatas apa yangdikehendaki Allah.* Seandainya aku memang mengetahuiperkara ghaib maka aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak ada keburukan yang akan menimpaku. *Sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi
peringatan dan kabar gembira bagi orang-orang yangberiman.”* (QS. Al-A’raaf)_

“Pada suatu saat ada seseorang yag datang menemuiRasul shallallahu ‘alaihi wa sallam dan mengatakan: *“Atas kehendak Allah dan kehendakmu wahai Rasul”* Maka beliau menghardiknya dengan mengatakan, *“Apakah kamu ingin menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah? Katakan: Atas kehendak Allah semata.”*

*Niddatau sekutu artinya: matsiil wa syariik (yang serupa dansejawat)* (HR. Nasa’i dengan sanad hasan) Lanjut di Halaman 2