assunahsalafushshalih

Tidak Ada Keselamatan Kecuali Dengan Berpegang Teguh Pada Kitabullah dan Sunnah Rasul Serta Apa yang Dipahami Oleh Salafush Shalih di Setiap Masa dan Setiap Tempat

Hari: Februari 3, 2018

4 Posts

06. Mengutamakan Rasulullah Shalallahu'Alaihi Wa Sallam dan Ancamannya(2), hadist/sunnah

06. Ancaman Yang MENYELISIHI & MENYALAHI Perkataan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam & Segala Sunnah Beliau Adalah Allah Menafikan (MENOLAK) Keimanan Seseorang, Tidak Akan Dilihat Serta Dinilai Sebagai Orang Yang Beriman Sebelum Taat, Tunduk&Patuh Tanpa Rasa Berat Hati & Tanpa Mempertentangkannya Dengan Hawa Nafsu Serta Akal Logika Untuk Berhukum Kepada Sunnah RASULULLAH SHALLALLAHU ‘ALAIHI WA SALLAM.