Kritik Ilmiyyah Atas Pemikiran Ust Abdul Somad Tentang Yajuz Majuz Adalah Genghis Khan

Alhamdulillah

Washshalātu wassalāmu ‘alā rasūlillāh, wa ‘alā ālihi wa ash hābihi ajma’in
1. Keluarnya Ya’juj Dan Ma’juj Di Akhir Zaman

2. Pasal Keempat : Ya’-juj Dan Ma’-juj

3. Tanda Kiamat: Dajjal, Ya’juj dan Ma’juz

4. Benarkah Ya’juj dan Ma’juj Adalah Bangsa Cina

5. Munculnya Yajuz Majuz(2)

6. Munculnya Yajuz Majuz(1)

• Antara Ust.Abdul Somad,Haramnya Riba, Jangan Asal Resign,Kalau Darurat Boleh Makan Riba,Cara Allah Memusnahkan Riba

1.Ust Abdul Somad Bolehnya Adzan Pakai Sayyidina

2. Ust Abdul SomadBolehnya Isbal

3.Ust Abdul Somad Allah Itu Tidak Punya Wajah,Kaki,Tangan,Jari

4.Ust Abdul Somad Rasulullah Tidak Bisa Wujudkan Rahmatan Lil’Alamin

5. Ust Abdul Somad Boleh Membuat Ibadah Baru Dengan Dalil Bid’ah Hasanah

6.Ust Abdul Somad, Tidak Boleh Bertanya dimana Allah, Dia tak di atas, Dia tak di bawah” Allah itu ada.tanpa tempat. Tidak berada di atas ‘Arsy-Nya, dan makna Istawaa adalah Istaulaa,yaitu berkuasa.”

6. Ust Abdul Somad Boleh Mendengar Musik Metal atau Lagu Apapun yg penting Maknanya.Baik(Hasanah)

“Ya’juj dan Ma’juj” Oleh Ustadz Abu Haidar AsSundawy”

Bahaya Ulama Su’u(Hati Hati Dai Syubhat)-Mizan Qudsiyah

Tanda Hari Kiamat-UstZainal Abidin Syamsudin

Tanda – Tanda Besar Hari Kiamat” Oleh UstadzAbu Haidar As Sundawy

Tanda-tanda Hari Kiamat (Abu Yahya Badrussalam, Lc)

Fiqih Tanda-Tanda Hari Kiamat (DR. Firanda Andirja, MA)

Dahysatnya Hari Kiamat (DR. Firanda Andirja, MA)

Tanda-tanda Kiamat Besar (Zakaria Ahmad)

Suasana Hari Kiamat (DR. Ali Musri Semjan Putra, MA)

Huru-Hara Hari Kiamat (Yazid bin Abdul Qadir Jawas)

Tanda TAnda Kiamat-Ust Abu Fairuz

Tanda Kiamat Besar-Ust Amran Bin Amri

Tanda Tanda Kiamat(1)-Ust Abdurrahman Thayyib

Tanda Tanda Kiamat(2)-Ust Abdurrahman Thayyib

Tanda-Tanda Kiamat Abu Zubeiral-Hawaary /

Tanda-tanda Kiamat Besar(1)-Ust Firanda Andirja

Tanda-tanda Kiamat Besar(3)-Ust Firanda Andirja

Tanda-tanda Kiamat Besar(4)-Ust Firanda Andirja

Bahaya Ulama’ Su’ – Ustadz Mizan Qudsiyah, Lc

Pengarang : Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’diJudul Asli : Fitnatu Dajjal wa Ya’juj wa Ma’jujPenerbit : Daar An-NabaPenerjemah : Mutsana Abdul QoharJudul Indonesia : Misteri Yajuj dan MajujUkuran : 2,19 MBTebal : 61 Halaman

Ebook Bantahan Al-Ustadz ‘Ali Ahmad bin ‘Umarﺣﻔﻈﻪﺍﻟﻠﻪﺗﻌﺎﻟﻰٰ Terhadap 30 Catatan Masalah Populer Ust. Abdul Shomad 1315Halaman

Ebook Bantahan Al-Ustadz Abu Ubaidah Yusuf Bin Muktar As Sidawi Terhadap 30 Catatan Masalah Populer Ust. Abdul Shomad 169 Halaman

Video Syubhat Abdul Somad Yajuj Majuj Adalaah Genghis Khan

==

Membantah Ahli Bathil

_Sesungguhnya membela kemurnian agama dan membantah kemungkaran dengan argumen dan hujjah merupakan kewajiban yang amat mulia dan landasan utama dalam agama. Oleh karenanya, para ulama salaf shalih lebih mengutamakannya daripada ibadah sunnah, bahkan mereka menilai bahwa hal tersebut merupakan jihad dan ketaatan yang sangat utama. Al-Imam Ahmad pernah ditanya, “Manakah yang lebih engkau sukai, antara seorang yang berpuasa (sunnah), shalat (sunnah), dan i‘tikaf de ngan seorang yang membantah ahli bid‘ah?” Beliau menjawab, “Kalau dia shalat dan i‘tikaf maka maslahatnya untuk dirinya pribadi, tetapi kalau dia membantah ahli bid‘ah maka maslahatnyauntuk kaum Muslimin, ini lebih utama.” Majmu‘ Fatawa Ibnu Taimiyyah (28:131)._

_Banyak sekali dalil al-Qur’an, hadits, atsar salaf yang menegaskan anjuran membantah ahli bathil. Bukti akan hal itu, bahwa judul kitab yang ditulis oleh para ulama tentang bantahan kepada ahli bid‘ah dan para penyesat banyak sekali bahkan berjilid-jilid. Namun, orang yang melakukan tugas mulia ini harus memiliki beberapa kriteria agar bantahannya sesuaitujuan; yaitu ikhlas, berilmu, adil, dan kuat dalam berhujjah._

_Dalam membantah ahli bathil terdapatbeberapa faedah yang sangat mulia:_

1. Menyebarkan kebenaran di tengah umat;

2. Memberikan nasihat kepada penyimpangagar kembali ke reel kebenaran;

3. Membela agama dari noda-noda;

4. Menunaikan kewajiban dan mendapatkan pahala serta membantu kaum muslimin;

5. Mempersempit ruang gerak ahli bathil.

_Dan apabila kita diam dari kebathilan dan ahli bathil, maka akan membawa dampaknegatif yang banyak sekali, di antaranya:_

1. Turunnya derajat Ahlussunnah karena mereka meninggalkan kewajiban agama yangmulia ini;

2. Kemenangan ahli bathil di atas Ahlussunnah yang ini akan menyebabkan lemahnyakebenaran dan kuatnya kebathilan;

3.Merebaknya kesesatan dan kerancuan aqidah;

4. Menjadikan umat Islam hina;

5. Tidak adanya pemisah antara sunnah danbid‘ah.

✅ Setelah penjelasan ini, maka janganlah andatertipu dengan komentar sebagian orang:

_“Janganlah kalian memecah belah barisan dari dalam!!” “Janganlah menabur debu dari luar!!” “Janganlah memunculkan perselisihan dalam tubuh umat!!” “Kita harus toleransi antara sesama!!”_

_Subhanallah! Apakah kita disuruh untuk diam saja pada saat mereka menyebarkan kesesatan,kerusakan, dan kemungkaran?!!! Diringkas dari ar-Raddu ‘Ala al-Mukhalif karya asy-Syaikh Bakr Abu Zaid._

_Jadi, membantah ahli bathil merupakan tugas yang sangat mulia, bahkan termasuk jihad fi Sabilillah. Syaikhul-Islam mengatakanbahwa orang yang membantah ahli bid‘ah termasuk orang yang berjihad, sampai-sampai Yahya ibn Yahya berkata, “Membela sunnah lebih utama daripada jihad.” Majmu’ Fatawa (4:13)._

_Jika ada yang mengatakan, “Mengapa dibantah secara terangterangan, tidak secara rahasia dan empat mata saja?” Jawabannya, “Siapa pun yang menampakkan kemungkaran secara terangterangan dan menyebarkan pendapat yang menyelisihi al-Qur’an dan Sunnah serta manhaj salaf shalih, baik di koran, radio, televisi, kaset, buku, dan sebagainya, maka wajib dibantah dan diluruskan kesalahannya secara terang-terangan juga agar jelas bagi manusia kebenaran dan tidak rancu bagi mereka. Sebab, jika kesalahan yang terang-terangan tidak dijelaskan secara terang-terangan juga, namun secara tersembunyi saja maka manusia tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah._

_Kami berdo‘a kepada Allah agar Menjadikan tulisan ini sebagai amal yang ikhlas demi mengharapkan wajah Allah sebagai bentuk penunaian nasihat dan amar makruf nahi mungkar, karena di antara adab penting dalam mengkritik adalah “Hendaknya pertama kali yang harus ditanamkan pada diri seorang pengkritik adalah meniatkan bantahan dan kritikannya tersebut dalam rangka taqarrub kepada Allah .dan mencari ridha-Nya untuk menegakkan pilar amal makruf nahi mungkar; berusaha sekuat tenaganya untuk menguak kebathilan dan menampakkan kebenaran; dia tidak mengharapkan popularitas, kedudukan, riya’, kemenangan, dan dunia; dia juga sangat takut pedihnya siksaan Allah dan tidak bertujuan mengalahkan musuh atau gembira akan kemenangannya.” Lihat al-Kafiyah Fil-Jadl karya al-Juwaini (hlm. 529)!_

_Sebagaimana tak lupa kami berdo‘a kepada Allah agar Membimbing Ustadz Abdul Shomad, Lc., M.A. kepada kebaikan dan menjadikan beliau termasuk para da‘i yang menyebarkan alQur’an dan as-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf shalih, serta melapangkan hati beliau dan para jama‘ah beliau untuk mengikuti al-Haq. Amin ya Rabbal‘alamin._

==

Abdul Somad Berkata Yajuj Majuj Salah Satu Tanda Kiamat Besar Adalah Genghis KhanWAHAI UAS ! MASA YAJUJ MAJUJ ADALAH GENGHIS KHAN ??? DAJJAL SAJA BELUM KELUAR, IMAM MAHDI BELUM MUNCUL DAN NABI ISA ALAIHISALLAM BELUM TURUN, MASA MAU LONGKAP KE FASE YAJUJ MAJUJ ?

Maaf ! Anda (UAS) memang tidak layak diambil ilmunya.

Saya mengucapkan Laa Ilaaha Illallah Muhammad Rasulullah, yang karenanya saya lebih percaya, meyakini dan beriman kepada sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dibandingkan nukilan “Syaikh” yang anda (UAS) taqlid kepadanya. Oiya ! harusnya anda ajarkan kepada para Muqalid anda untuk jangan ngeklaim bahwa anda (UAS) adalah seorang ahli hadits karena anda sama sekali tidak mengetahui Hadits sedikit pun. STOP MENYEBARKAN SYUBHAT !!

 pesan saya pribadi untuk para Muqalidnya adalah TINGGALKAN UAS JIKA TIDAK MAU TERSESAT !

Fase-Fasenya adalah

(1) Dajjal Muncul

(2) Membuat Kekacauan di Muka Bumi

(3) Nabi Isa alaihisallam turun

(4) Nabi Isa alaihisallam membunuh Dajjal

(5) Keluarnya Yajuj Majuj

mari kita simak riwayat lengkapnya DAN BACA KALIMAT YANG DI BOLD.

Telah menceritakan kepada kami Abu Khaitsamah Zuhair bin Harb : telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Muslim : telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Yazid bin Jabir : telah menceritakan kepadaku Yahya bin Jabir Ath Tho`i hakim Himsh : telah menceritakan kepadaku Aburrahman bin Jubair dari ayahnya, Jubair bin Nufair Al Hadlrami ia mendengar An Nawwas bin Sam’an Al Kilabi : telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Mihran Ar Razi, teks miliknya, telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Muslim telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Yazid bin Jabir dari Yahya bin Jabir Ath Tha`i dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari ayahnya, Jubair bin Nufair dari An Nawwas bin Sam’an radhiyallahu ‘anhu berkata,

Pada suatu pagi, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menyebut Dajjal, beliau melirihkan suara dan mengeraskannya hingga kami mengiranya berada disekelompok pohon kurma. Kami pergi meninggalkan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam lalu kami kembali lagi, beliau mengetahui hal itu pada kami lalu beliau bertanya: “Kenapa kalian?” kami menjawab: wahai Rasulullah, Tuan menyebut Dajjal pada suatu pagi, Tuan melirihkan dan mengeraskan suara hingga kami mengiranya ada disekelompok pohon kurma, beliau bersabda

SELAIN DAJJAL YANG LEBIH AKU KHAWATIRKAN PADA KALIAN, BILA IA MUNCUL DAN AKU BERADA DITENGAH-TENGAH KALIAN, AKU AKAN MENGALAHKANNYA, BUKAN KALIAN DAN BILA IA MUNCUL DAN AKU SUDAH TIDAK ADA DITENGAH-TENGAH KALIAN, MAKA SETIAP ORANG ADALAH PEMBELA DIRINYA SENDIRI DAN ALLAH ADALAH PENGGANTIKU ATAS SETIAP MUSLIM, IA ADALAH PEMUDA IKAL, MATANYA MENONJOL, MIRIP ‘ABDU AL ‘UZZA BIN QATHAN. SIAPA PUN DIANTARA KALIAN YANG MELIHATNYA HENDAKLAH MEMBACA PERMULAAN SURAT AL KAHFI, IA MUNCUL DIANTARA SYAM DAN ‘IRAK LALU BANYAK MEMBUAT KERUSAKAN DIKANAN DAN DIKIRI, WAHAI HAMBA-HAMBA ALLAH, TEGUHLAH KALIAN.”

Kami bertanya : Berapa lama ia tinggal di bumi ?” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam : “Empat puluh hari, satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti satu pekan dan hari-hari lainnya seperti hari-hari kalian.”

Kami bertanya : “Wahai Rasulullah, bagaimana menurut Tuan tentang satu hari yang seperti satu tahun, cukupkah bagi kami shalat sehari ?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab,

Tidak, tapi perkirakanlah ukurannya.”

Kami bertanya : “Wahai Rasulullah, bagaimana kecepatannya di bumi ?” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab,

Seperti hujan yang diakhiri angin. Ia mendatangi kaum dan menyeru mereka, mereka menerimanya, ia memerintahkan langit agar menurunkan hujan, langit lalu menurunkan hujan, ia memerintahkan bumi agar mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, bumi lalu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan lalu binatang ternak mereka pergi dengan punuk yang panjang, lambung yang lebar dan kantong susu yang berisi lalu kehancuran datang lalu ia berkata padanya: ‘Keluarkan harta simpananmu.’ Lalu harta simpanannya mengikutinya seperti lebah-lebah jantan. Kemudian ia memanggil seorang pemuda belia, ia menebasnya dengan pedang lalu memutusnya menjadi dua bagian lalu memanggilnya, ia datang memanggut-manggutkan wajahnya seraya tertawa, saat ia seperti itu, tiba-tiba ISA PUTRA MARYAM TURUN DI SEBELAH TIMUR DAMASKUS DI MENARA PUTIH DENGAN MENGENAKAN DUA BAJU BERWARNA ZA’FARAN SERAYA MELETAKKAN KEDUA TANGANNYA DIATAS SAYAP DUA MALAIKAT, BILA IA MENUNDUKKAN KEPALA, AIR MENETES DAN BILA IA MENGANGKAT KEPALA KERINGAT BERCUCURAN SEPERTI MUTIARA, TIDAKLAH ORANG KAFIR MENCIUM BAU DIRINYA KECUALI MATI DAN BAU NAFASNYA SEJAUH MATANYA MEMANDANG. ISA MENCARI DAJJAL HINGGA MENEMUINYA DI PINTU LUDD LALU MEMBUNUHNYA. Setelah itu Isa putra Maryam mendatangi suatu kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal.

ISA PUTRA MARYAM MENGUSAP WAJAH-WAJAH MEREKA DAN MENCERITAKAN TINGKATAN-TINGKATAN MEREKA DISURGA. SAAT MEREKA SEPERTI ITU, ALLAH MEWAHYUKAN PADANYA : “SESUNGGUHNYA AKU TELAH MENGELUARKAN HAMBA-HAMBAKU, TIDAK ADA YANG BISA MEMERANGI MEREKA, KARENA ITU GIRINGLAH HAMBA-HAMBAKU KE THUR. ALLAH MENGIRIM YA’JUJ DAN MA’JUJ “DARI SEGALA PENJURU MEREKA DATANG DENGAN CEPAT. (AL ANBIYAA`: 96)” LALU YANG TERDEPAN MELINTASI DANAU THABARI DAN MINUM KEMUDIAN YANG BELAKANG MELINTASI, MEREKA BERKATA : “TADI DISINI ADA AIRNYA.” NABI ALLAH ISA DAN PARA SAHABATNYA DIKEPUNG HINGGA KEPALA KERBAU MILIK SALAH SEORANG DARI MEREKA LEBIH BAIK DARI SERATUS DINAR MILIK SALAH SEORANG DARI KALIAN SAAT INI, LALU NABI ALLAH ISA DAN PARA SAHABATNYA MENGINGINKAN ALLAH MENGIRIMKAN CACING DI LEHER MEREKA LALU MEREKA MATI SEPERTI MATINYA SATU JIWA, LALU ‘ISA DAN PARA SAHABATNYA DATANG, TIDAK ADA SATU SEJENGKAL TEMPAT PUN MELAINKAN TELAH DIPENUHI OLEH BANGKAI DAN BAU BUSUK DARAH MEREKA. LALU ISA DAN PARA SAHABATNYA BERDOA KEPADA ALLAH LALU ALLAH MENGIRIM BURUNG SEPERTI LEHER UNTA. BURUNG ITU MEMBAWA MEREKA DAN MELEMPARKAN MEREKA SEPERTI YANG DIKEHENDAKI ALLAH, LALU ALLAH MENGIRIM HUJAN KEPADA MEREKA, TIDAK ADA RUMAH DARI BULU ATAU RUMAH DARI TANAH YANG MENGHALANGI TURUNNYA HUJAN, HUJAN ITU MEMBASAHI BUMI HINGGA DAN MENINGGALKAN GENANGAN DIMANA-MANA.

.(lanjut ke hal..2)