Pondasi Keislaman Seorang Muslim (Bag.3)

Alhamdulillah

Washshalātu wassalāmu ‘alā rasūlillāh, wa ‘alā ālihi wa ash hābihi ajma’in

••

1.Hak-hak Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam atas Umat Manusia

2. Hak dan Kewajiban Umat TerhadapRasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam (1)

3.Makna Syahadatain, Rukun, Syarat,Konsekuensi Dan Yang Membatalkannya

4.Menjadi Hamba Allah yang Sejati

5. Menyoal Pemaknaan Syahadat

Makna Syahadat Muhammad Rasulullah-Fir’adi Nashruddin Abu Ja’far

Fir’adi Nashruddin Abu Ja’far-Makna, Syarat dan Urgensi kalimat La ilaha illallah

Memahami Kalimat Syahadat” Oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas

“Pembatal – Pembatal Syahadat” Oleh UstadzMaududi Abdullah Lc

Makna Syahadat Anna Muhammadan Rosulullah” Oleh Ustadz Abdullah Amin

Makna dan Tafsir Syahadat “Muhammad Adalah Rosulullah” Oleh Syaikh Dr.Ismail Ghasab Al-Adawi [Penerjemah :Ustadz Abdullah Taslim MA]

Hak – Hak Para Nabi dan Shabatnya –Ust Abdullah Amin

Aku Adalah Hamba Allah 1-Ust Syafiq Basalamh

Aku Adalah Hamba Allah 1-Ust Syafiq Basalamh

Hak Hak Nabi Muhammad-Abdurrahman binMuhammad Musa Alu Nashr

Begini Agar Syahadatmu Benar-Mizan Qudsiyah

Makna Rinci Dua Kalimat Syahadat-Mizan Qudsiyah

Makna Syahadat Muhammad Rasulullah-Lalu Ahmad Yani


Ebook

Urgensi Syahadat

Syarat Diterimanya Syahdat

Syahadat dan Iman

Makna Syahadatain

Tanda-Tanda Cinta Kepada Rasulullah ( Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam )

40 Majelis Bersama Rasulullah

Tauhid dan Ma’na Syahadatain

Memahami Dua Kalimah Syahadat

Makna Kalimat Tauhid

Hakikat Kesaksian Muhammad ( Shallallahu ‘Alaihi Wa.Sallam ) utusan Allah

==

  • 11. MAKNA SYAHADAT MUHAMMAD RASULULLAH ﷺ

Soal:

Apa makna Syahadat Muhammad Rasulullahﷺ ?

Jawab:

Makna syahadat Muhammad Rasulullah ﷺ adalah mengakui dengan lisan dan mengimani dengan hati bahwa Muhammad ibn Abdillah.Al-Qurasyi Al-Hasyimi adalah Rasul (utusan) Allah Azza wa Jalla kepada seluruh makhluk dari Jin dan Manusia. (Syarh Tsalãtsatil-Ushûl:75)

✅ Allah Ta’ala berfirman:

{ ﻳَﺎ ﻗَﻮْﻣَﻨَﺎ ﺃَﺟِﻴﺒُﻮﺍ ﺩَﺍﻋِﻲَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺁﻣِﻨُﻮﺍ ﺑِﻪِ ﻳَﻐْﻔِﺮْ ﻟَﻜُﻢ ﻣِّﻦ ﺫُﻧُﻮﺑِﻜُﻢْ ﻭَﻳُﺠِﺮْﻛُﻢ ﻣِّﻦْﻋَﺬَﺍﺏٍ ﺃَﻟِﻴﻢٍ { ‏[ ﺍﻷﺣﻘﺎﻑ : 31 ]

(Para Jin itu berkata): wahai kaum kami, ikutilah penyeru Allah (yaitu Muhammad ﷺ ) dan berimanlah kepadanya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan menyelamatkan kalian dari adzab yang pedih.

(QS.Al-Ahqaf:31)

✅ Dan Allah berfirman:

ﻗُﻞْ ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺇِﻧِّﻲ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺇِﻟَﻴْﻜُﻢْ ﺟَﻤِﻴﻌًﺎ

Katakanlah wahai Muhammad: wahai manusia, sesungguhnya aku.adalah utusan Allah kepada kalian semua..(QS.Al-A’rãf:158)

✅ Dan berkata Al-Imam Abu Ja’far At-Thahawi rahimahullah:

ﻭﻫﻮ ﻣﺒﻌﻮﺙ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﻦ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺭﻯ

Dan dia (Muhammad ﷺ ) diutus kepada seluruh Jin dan seluruhManusia.(Syarhul-Aqidah At-Thahawiyyah:166)

=

  • 12. KANDUNGAN SYAHADAT MUHAMMAD RASULULLAH ﷺ

Soal:

Apa kandungan syahadat Muhammad Rasulullah ﷺ ?

Jawab:

Syahadat Muhammad Rasulullahﷺ terkandung beberapa perkara yang mana setiap muslim dituntut untuk merealisasikannya, yaitu.sebagai berikut:. membenarkan semua yang Rasulullah ﷺ beritakan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya,.Semuanya terkandung dalam firman Allah Ta’ala:

{ ﻭَﻣَﺎ ﺁﺗَﺎﻛُﻢُ ﺍﻟﺮَّﺳُﻮﻝُ ﻓَﺨُﺬُﻭﻩُ ﻭَﻣَﺎ ﻧَﻬَﺎﻛُﻢْ ﻋَﻨْﻪُ ﻓَﺎﻧﺘَﻬُﻮﺍ ۚ ﻭَﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ۖ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺷَﺪِﻳﺪُﺍﻟْﻌِﻘَﺎﺏِ}

Dan apa saja yang Rasul berikan kepada kalian maka terimalah.dan apa saja yang dia larang darinya maka tinggalkanlah..Bertaqwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha keras azabnya. (QS.Al-Hasyr:7)

dan tidak beribadah kepada Allah kecuali.dengan apa yang dia syariatkan.

✅ Rasulullah ﷺ bersabda:

ﻣَﻦْ ﻋَﻤِﻞَ ﻋَﻤَﻠًﺎ ﻟَﻴْﺲَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺃَﻣْﺮُﻧَﺎ ﻓَﻬُﻮَ ﺭَﺩٌّ

Barangsiapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dalam.perintah (agama) kami, maka ia tertolak (tidak diterima).(HR.Muslim)

Dan di antara yang paling terpenting adalah tidak meyakini bahwa Rasulullah ﷺ memiliki hak Rububiyyah (seperti menciptakan.dan memberi rezki) dan mengatur alam, atau hak diibadahi..Bahkan beliau hanyalah seorang hamba yang tidak boleh disembah, dan hanyalah seorang Rasul (utusan) yang tidak boleh.didustai, dan tidak memberikan manfaat dan bahaya kepada dirinya dan tidak juga kepada seorang pun kecuali dengan kehendak Allah.

✅ Allah Azza wa Jalla berfirman:

{ ﻗُﻞ ﻟَّﺎ ﺃَﻣْﻠِﻚُ ﻟِﻨَﻔْﺴِﻲ ﻧَﻔْﻌًﺎ ﻭَﻟَﺎ ﺿَﺮًّﺍ ﺇِﻟَّﺎ ﻣَﺎ ﺷَﺎﺀَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ۚ ﻭَﻟَﻮْ ﻛُﻨﺖُ ﺃَﻋْﻠَﻢُ ﺍﻟْﻐَﻴْﺐَﻟَﺎﺳْﺘَﻜْﺜَﺮْﺕُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺨَﻴْﺮِ ﻭَﻣَﺎ ﻣَﺴَّﻨِﻲَ ﺍﻟﺴُّﻮﺀُ ۚ ﺇِﻥْ ﺃَﻧَﺎ ﺇِﻟَّﺎ ﻧَﺬِﻳﺮٌ ﻭَﺑَﺸِﻴﺮٌ ﻟِّﻘَﻮْﻡٍ ﻳُﺆْﻣِﻨُﻮﻥَ{‏[ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ : 188 ]

Katakanlah: “Aku tidak berkuasa memberi manfaat bagi diriku dan.tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki.Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku.membuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman“.(QS.Al-A’raf:188)

(lihat Syarh Tsalãtsatil-Ushûl:75, dengan sedikitpengembangan dari penulis)

=

  • ➡ (13). SYARAT SYAHADAT MUHAMMAD RASULULLAH

Soal:

Apakah syahadat Muhammad Rasulullah ﷺ memiliki syarat-syarat sebagaimana syahadat Lã Ilãha Illallãh?

Jawab:

Telah berlalu penjelasan bahwa syahadat Muhammad Rasulullah ﷺ adalah salah satu dari dua rukun syahadat yang pertama kali diwajibkan dan sangat diwajibkan dalam syariat islam, keduanya tidak bisa dipisahkan. Sehingga syarat-syarat syahadat Lã Ilãha Illallãh adalah syarat-syarat syahadat Muhammad Rasulullah ﷺ .

✅ Berkata Asy-Syaikh Hafidz Al-Hakami rahimahullah:

ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﻻ ﺑﻬﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺗﻴﻦ، ﻭﺃﻧﻬﻤﺎ ﻣﺘﻼﺯﻣﺎﻥ ﻓﺸﺮﻭﻁﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ

Seorang hamba tidak akan masuk ke dalam agama Islam kecuali dengan dua syahadat. Keduanya saling berkaitan tak perpisahkan, sehingga syarat syahadat pertama (Lã Ilãha Illallãh) adalah syarat syahadat kedua (Muhammad Rasulullah), sebagaimana syarat syahadat kedua adalah syarat syahadat pertama.(A’lãmus-Sunnah:18)

=

  • 14. HAK-HAK NABI MUHAMMAD ﷺ ATAS UMATNYA

Soal:

Apa hak-hak Nabi Muhammad ﷺ atas umatnya?

Jawab: Setelah seorang muslim mengetahui makna dan kandungansyahadat Muhammad Rasulullah, maka yang wajib baginya adalah menunaikan hak-hak beliau ﷺ . Hak-hak beliau ﷺ secara umum diantaranya yaitu:

1-Mencintainya melebihi cinta kepada anak, orangtua, dan semua manusia, bahkan kepada diri sendiri .

✅ Rasulullah ﷺ :bersabda

ﻟَﺎ ﻳُﺆْﻣِﻦُ ﺃَﺣَﺪُﻛُﻢْ ﺣَﺘَّﻰ ﺃَﻛُﻮﻥَ ﺃَﺣَﺐَّ ﺇِﻟَﻴْﻪِ ﻣِﻦْ ﻭَﺍﻟِﺪِﻩِ ﻭَﻭَﻟَﺪِﻩِ ﻭَﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﺃَﺟْﻤَﻌِﻴﻦَ

Tidaklah beriman seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya dan manusia seluruhnya”.(HR.Al-Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu)

Dan ketika Umar radhiyallahu anhu berkata: Ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala-.galanya selain diriku sendiri.

Maka beliau ﷺ menjawab:

ﻟَﺎ ﻭَﺍﻟَّﺬِﻱ ﻧَﻔْﺴِﻲ ﺑِﻴَﺪِﻩِ ﺣَﺘَّﻰ ﺃَﻛُﻮﻥَ ﺃَﺣَﺐَّ ﺇِﻟَﻴْﻚَ ﻣِﻦْ ﻧَﻔْﺴِﻚ

Tidak, demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri.” Lalu Umar menjawab: Sekarang demi Allah, engkau lebih aku cintai daripada diriku’. Maka Nabi ﷺ bersabda: “sekarang (baru benar) wahai Umar.” (HR.Al-Bukhari)

2-Mengikutinya dan mengamalkan sunnahnya.

✅ Allah Azza wa Jalla berfirman

{ ﻗُﻞْ ﺇِﻥ ﻛُﻨﺘُﻢْ ﺗُﺤِﺒُّﻮﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻓَﺎﺗَّﺒِﻌُﻮﻧِﻲ ﻳُﺤْﺒِﺒْﻜُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَﻳَﻐْﻔِﺮْ ﻟَﻜُﻢْ ﺫُﻧُﻮﺑَﻜُﻢْ ۗ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُﻏَﻔُﻮﺭٌ ﺭَّﺣِﻴﻢٌ }

Katakanlah (kepada mereka): Jika kalian benar-benar mencintai Allah maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dam mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS.Ali Imran:31)

✅ Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah: Ayat yang mulia ini adalah hakim atas semua orang yang mengaku cinta kepada Allah, akan tetapi dia tidak berada di atas jalan Muhammad ﷺ , maka sungguh hakikatnya dia dusta pada pengakuannya sampai dia mengikuti syariat.Muhammad ﷺ dan agama Nabawi pada semua ucapan, perbuatan, dan keadaannya..(Tafsir Ibn Katsir:2/26)

3-Tidak bersikap Ghuluw (ekstrim) dalam menyanjungnya dan tidak juga bersikap Tafrith (meremehkan).

✅ Allah Jalla wa Alã berfirman:

{ ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﻟَﺎ ﺗَﺮْﻓَﻌُﻮﺍ ﺃَﺻْﻮَﺍﺗَﻜُﻢْ ﻓَﻮْﻕَ ﺻَﻮْﺕِ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲّ …}

Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian melibihi suara Nabi…

(Al-Hujurat:2)

✅ Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah:

ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺑ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺮ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﺒﺠﻴﻞ ﻭﺍﻹﻋﻈﺎﻡ

Dengan ayat ini Allah Ta’ala mengajarkan adab kepada hamba-hambaNya yang beriman bagaimana mereka berinteraksi dengan RasulNya ﷺ berupa penghargaan, pemuliaan, pemujaan dan pengagungan.(Tafsir Ibnu Katsir:7/340)

✅ Dan Rasulullah ﷺ :bersabda

ﻟَﺎ ﺗُﻄْﺮُﻭﻧِﻲ ﻛَﻤَﺎ ﺃَﻃﺮَﺕِ ﺍﻟﻨَّﺼَﺎﺭَﻯ ﺍﺑْﻦَ ﻣَﺮْﻳَﻢَ ﻓَﺈِﻧَّﻤَﺎ ﺃَﻧَﺎ ﻋَﺒْﺪُﻩُ ﻓَﻘُﻮﻟُﻮﺍ ﻋَﺒْﺪُ ﺍﻟﻠَّﻪِﻭَﺭَﺳُﻮﻟُﻪُ

Janganlah kalian melampaui batas kepadaku (mengkultuskanku) sebagaimana orang Nashrani mengkultuskan ‘Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah hamba-Nya, maka itu katakanlah: ‘Abdullah wa Rasûluh (hamba Allah dan RasulNya). (HR.Al-Bukhari dari Umar)

[Lihat Al-Mufid Syarh Al-Qaul Al-Mufid:23-25, secara ringkas dan dikembangkan oleh penulis.

=

  • 15. MAKNA ABDULLAH WA RASULUH (HAMBA ALLAH & RASULNYA)

Soal:

Kami biasanya membaca atau mendengar sebagian lafaz dari syahadat: Asyhadu Anna Muhammadan Abdullah wa Rasuluh atau Abduhu wa Rasuluh. Mohon penjelasannya.!

Jawab:

Iya benar, banyak dari hadits-hadits yang menunjukkan penggabungan antara Abdullah (hamba Allah) dan Rasuluh (RasulNya) pada diri Nabi Muhammad ﷺ . Hikmah dari penyematan.ini adalah agar seorang muslim tidak bersikap guluw (ekstrim) kepadanya karena beliau hanyalah seorang hamba Allah bukan tuhan, dan tidak juga bersikap Tafrith (meremehkannya) karena beliau adalah seorang Rasul (utusan) yang mulia dari Allah sang pencipta.

✅ Oleh karena itu beliau ﷺ bersabda:

ﻟَﺎ ﺗُﻄْﺮُﻭﻧِﻲ ﻛَﻤَﺎ ﺃَﻃﺮَﺕِ ﺍﻟﻨَّﺼَﺎﺭَﻯ ﺍﺑْﻦَ ﻣَﺮْﻳَﻢَ ﻓَﺈِﻧَّﻤَﺎ ﺃَﻧَﺎ ﻋَﺒْﺪُﻩُ ﻓَﻘُﻮﻟُﻮﺍ ﻋَﺒْﺪُ ﺍﻟﻠَّﻪِﻭَﺭَﺳُﻮﻟُﻪُ

Janganlah kalian melampaui batas kepadaku (mengkultuskanku) sebagaimana orang Nashrani mengkultuskan ‘Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah hamba-Nya, maka katakanlah: ‘Abdullah wa Rasûluh (Hamba Allah dan RasulNya). (HR.Al-Bukhari dari Umar radhiyallahu anhu)

Dan juga sifat risalah (kerasulan) dan ubudiyyah (penghambaan) adalah sifat tertinggi yang ada pada seorang hamba.

(Lanjut Ke Halaman 2)