Hadits Arbain#14: Terpeliharanya Darah Seorang Muslim

Alhamdulillah
Washshalātu wassalāmu ‘alā rasūlillāh, wa ‘alā ālihi wa ash hābihi ajma’in
••
1.Jawaban Atsar Shahabat Yang Menunjukkan Sucinya Darah

2.Hak-hak Ikhwah (saudara lelaki) Da Akhawat (saudara Perempuan)

3.Dalil Dibolehkannya Mengusap Jilbab Bagian Luar Ketika Wudhu Jika Takut Terlihat Aurat

4.Inilah Maksud Dari Walimatul ‘Urs

5.Kapan Waktu Terbaik Shalat Qabliyah Subuh?

6.Allah Memberi Petunjuk Kepada Siapa Yang Dikehendaki 

7.Hukum Menjenguk Orang Kafir Yang Sakit

8.Hukum Memelihara Burung Di Dalam Sangkar

9.Biar Tidak Sia-Sia

10.Fikih Prioritas

11.Bolehkah Mempekerjakan Orang Lain Dalam Mudharabah?

12. Zona aman

•••

Hati Hati MencelA SUNNAH.Oleh Ustadz RistiyanRagil 

Keutamaan Umat Islam Dibanding Umat Yang Lain-Ust Badrusalam

Bahaya Musibah Yang Menimpa Agama –Ust Badrusalam

Jangan Kau Serupai MerekaBersama Pemateri Ustadz Abu Abdillah Khidir M.Sunusi Hafidzahullah Ta’ala

Hukum Ikhlas – Ustadz Abu Haidar as-Sundawy Ustadz Zainal Abidin Lc-10 Ajaran Ahli Kitab Yang Ditiru Umat Islam 9Mb

Ustadz Mizan Qudsiyah_Lc. – Fitnah Gulluw dan Kuburan 18Mb

Ajaibnya Kehidupan Seorang Muslim-Ust Mizan Qudsiyah 3Mb

SyukurAdalah Kunci Kebahagian-Ust Ali Musri Semjan Putra

Arbain Nawawi-HaramnyanDarah KaumMuslimin (Hadits 14)-Ust Abu Ubaidah As Sidawy

Hadist Arba’in Nawawi Ke-14-Ust Firanda Andirja

Syarah Hadist Arba’in Nawawi Ke-14-Ust Mizan Qudsiyah

Hadits Arbain#14: Terpeliharanya darah seorang muslim-Ust M.Abduh Tuasikal

••

Kumpulan Ebook

Hadist Arbain Nawawiyah(121hlm)

Hadits Arba’in Nawawiyah [Imam.An Nawawi]96hlm

Terjemah Syarah Shahih Muslim-Imam An Nawawi

Syarah Hadits Arbain Nawawiyah

Terjemah Hadits Arba’in An Nawawiyah

Arba’in An Nawawiyah

Anjuran Mencintai dan Membenci karena Allah

Saling mencintai dan Persaudaraan sesama muslim

Valentine Hari Kasih Yang Semu

Buah Keimanan

••

  • Hadits Arbain#14: Terpeliharanya darah seorang muslim

Segala puji bagi Allah Rabbul ‘alamin, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada.Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat, amma ba’du:

Berikut pembahasan tentang, semoga Allah menjadikan penyusunan risalah ini ikhlas karena-Nya dan bermanfaat,

 

ﻋَﻦِ ﺍﺑْﻦِ ﻣَﺴْﻌُﻮْﺩٍ ﺭَﺿِﻲَ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻨْﻪُ ﻗَﺎﻝَ : ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮْﻝُ ﺍﻟﻠﻪِ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ :ﻻَ ﻳَﺤِﻞُّ ﺩَﻡُ ﺍﻣْﺮِﺉٍ ﻣُﺴْﻠِﻢٍ ﻳَﺸْﻬَﺪُ ﺃَﻥْ ﻻَ ﺇِﻟَﻪَ ﺇِﻻَّ ﺍﻟﻠﻪُ ﻭَﺃَﻧِّﻲ ﺭَﺳُﻮْﻝُ ﺍﻟﻠﻪِ ﺇِﻻَّ ﺑِﺈِﺣْﺪَﻯﺛَﻼَﺙٍ : ﺍﻟﺜَّﻴِّﺐُ ﺍﻟﺰَّﺍﻧِﻲ، ﻭَﺍﻟﻨَّﻔْﺲُ ﺑِﺎﻟﻨَّﻔْﺲِ ﻭَﺍﻟﺘَّﺎﺭِﻙُ ﻟِﺪِﻳْﻨِﻪِ ﺍﻟْﻤُﻔَﺎﺭِﻕُ ﻟِﻠْﺠَﻤَﺎﻋَﺔِ ‏[ ﺭﻭﺍﻩﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ‏]

Dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.bersabda, “Tidak halal darah.seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang.berhak disembah selain Allah dan bahwa saya adalah utusan Allah kecuali dengan salah satu di antara tiga sebab; orang.yang sudah menikah berzina, membunuh orang lain (dengan.sengaja), dan meninggalkan agamanya;.berpisah dari jamaah.(murtad).” (HR. Bukhari dan Muslim)

  • ➡ Kandungan Hadits:

1. Haramnya membunuh tanpa alasan yang hak.

2. Darah seorang muslim tidak halal (ditumpahkan) kecuali karena salah satu dari tiga macam ini; meninggalkan agama Islam (murtad), membunuh jiwa, menodai kehormatan farj yang.terpelihara dengan berzina setelah menikah dalam nikah yangsah.

3. Para ulama sepakat, bahwa barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka dia berhak untuk.dibunuh; baik pembunuh atau yang dibunuh laki-laki maupun perempuan. Namun qishas mejadi gugur jika wali orang yang terbunuh memaafkan.

Dikecualikan dari adanya qishas adalah seorang ayah.membunuh anaknya, maka tidak diqishas. Demikian pula seorang muslim membunuh orang non muslim, dan orang.merdeka membunuh budak.

4. Membunuh pembunuh, pezina muhshan, dan orang yang murtad terdapat maslahat umum, yaitu menjaga jiwa, nasab, danagama.

5. Disyaratkan untuk keislaman seseorang mengucapkan duakalimat syahadat.

••

  • ➡ Hadits Arbain #14:Tidak Halal DarahSeorang Muslim

Tidak halal darahseorang muslim kecuali karena tigaalasan. Iniditerangkan dalam hadits Arbain nomor #14 kali ini .

ﺍﻟﺤَﺪِﻳْﺚُ ﺍﻟﺮَّﺍﺑِﻊُ ﻋَﺸَﺮَﻋَﻦِ ﺍﺑْﻦِ ﻣَﺴْﻌُﻮْﺩٍ ﺭَﺿِﻲَ ﺍﻟﻠﻪُﻋَﻨْﻪُ ﻗَﺎﻝَ: ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮْﻝُ ﺍﻟﻠﻪِﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻻَﻳَﺤِﻞُّ ﺩَﻡُّ ﺍﻣْﺮِﺉٍ ﻣُﺴْﻠِﻢٍ ﺇِﻻَّﺑِﺈِﺣْﺪَﻯ ﺛَﻼَﺙٍ : ﺍﻟﺜَّﻴِّﺐُﻟﺰَّﺍﻧِﻲ، ﻭَﺍﻟﻨَّﻔْﺲُ ﺑِﺎﻟﻨَّﻔْﺲِ،ﻭَﺍﻟﺘَّﺎﺭِﻙُ ﻟِﺪِﻳْﻨِﻪِ ﺍﻟﻤُﻔَﺎﺭِﻕُﻟِﻠْﺠَﻤَﺎﻋَﺔِﺭَﻭَﺍﻩُ ﺍﻟﺒُﺨَﺎﺭِﻱُّ ﻭَﻣُﺴْﻠِﻢٌ.

Dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Tidak halal darah seorang muslim.kecuali karena salah.satu dari tiga sebab: (1) orang yang telah.menikah yang berzina,.(2) jiwa dengan jiwa.(membunuh), (3) orang yang meninggalkan agamanya (murtad), lagi memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin .” (HR. Bukhari dan Muslim)(HR. Bukhari dan Muslim) [HR. Bukhari,no. 6878 dan Muslim, no. 1676 ‏]

  • Penjelasan

Hadits ini menunjukkan bahwa asalnya darah seorang muslim yg bertauhid haramditumpahkan ketika ia bersyahadat laa ilaha illallah danMuhammad adalah utusan Allah, mengerjakan shalat, dan menunaikan zakat sebagaimana disebutkan dalam hadits nomor delapan sebelumnya dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma. Dan menumpahkan darah seorang muslim adalah haram dan termasuk dosa besar .

Haramnya darah seorang muslim disebutkan pula dalam hadits lainnya ,

ﻓَﺈِﻥَّ ﺩِﻣَﺎﺀَﻛُﻢْ ﻭَﺃَﻣْﻮَﺍﻟَﻜُﻢْﻭَﺃَﻋْﺮَﺍﺿَﻜُﻢْ ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢْ ﺣَﺮَﺍﻡٌﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻛَﺤُﺮْﻣَﺔِ ﻳَﻮْﻣِﻜُﻢْ ﻫَﺬَﺍ،ﻓِﻲْ ﺷَﻬْﺮِﻛُﻢْ ﻫَﺬَﺍ، ﻓِﻲْﺑَﻠَﺪِﻛُﻢْ ﻫَﺬَﺍ

Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian, haram atas kalian seperti terlarangnya di hari ini, bulan ini dan negeri ini.” (HR. Bukhari, no. 67, 105, 1741 dan Muslim, no. 30, dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu‘anhu ‏)

✅ Dari Buraidah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.,bersabda

ﻗَﺘْﻞُ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻦِ ﺃَﻋْﻈَﻢُ ﻋِﻨْﺪَﺍﻟﻠﻪِ ﻣِﻦْ ﺯَﻭَﺍﻝِ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ.

Dosa membunuh seorang mukmin lebih besar daripada hancurnya dunia .” (HR. An- Nasa’i, 7?83. Dikatakan shahiholeh Syaikh Al-Albani dalam Ghayah Al-Maram fii Takhrij Ahadits Al-Halal waAl-Haram, no. 439 ‏)

Bahkan darah seorang muslim lebih mulia daripada Kabah. Lihat Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah, no. 3420, riwayatnya hasan menurut Syaikh Al-Albani.

Ats-tsayyib az-zaani adalah siapa saja yang telah menikah dengan pernikahan yang sah lantas berzina. Hukumannya adalah rajam, dilempari batu sampaimati.

Jiwa dibalas dengan jiwa yaitu ketika muslim membunuhmuslim. Yang tidak termasuk dalam bahasan ini adalah jika muslim membunuh kafir (misal ketika peperangan) dan orang yang merdeka dengan seorang budak sebagaimana pendapat dalam madzhab Syafi’iyah dan Hanafiyah . 

Meninggalkan agama maksudnya adalah murtad. Sedangkan mufariq lil jama’ah maksudnya adalah memberontak dari kepemimpinan yang sah

  • Faedah Hadits

Pertama : Terhormatnya darah Seorang muslim

Kedua: Halalnya darah seorang muslim karena tiga sebab sebagaimana disebutkan dalam hadits ini :

1 Yang sudah menikah lantas berzina dihukumi rajam sampai mati

2 Jika seorang muslim membunuh muslim lainnya dan telah terpenuhisyarat qishash .

3 Murtad keluar dari Islam .

Ketiga: Para ulama berselisih pendapat mengenai hukumannbagi pezina yang sudah menikah apakah dihukum dengan cambuk terlebih dahulu lalu rajam ataukah rajam saja. Kebanyakan ulama memilih hanya dikenakan hukuman rajam saja .

Keempat : Ats-tsayyibaz-zaani dikenakan hukuman rajam jika terbukti dengan empat orang saksi atau ia mengakuinya sendiri .

✅ Kelima: Meninggalkan jamaah yang dimaksud dalam hadits adalah (1) meninggalkan agama yang benar, (2) memberontak pada pemerintahan yang sah

✅ Keenam: Yang boleh menjalankan eksekusi mati ini adalah imam kaum muslimin, tidak bisa dijalankan serampangan olehlainnya

  • Kisah Wanita Juhainah dan Ma’iz yang Menjalani Hukuman Rajam

Dari Abu Nujaid ‘Imran bin Al-Hushain Al- Khuza’i, ia berkata ,

ﺃَﻥَّ ﺍﻣْﺮَﺃَﺓً ﻣِﻦْ ﺟُﻬَﻴْﻨَﺔَ ﺃَﺗَﺖْﻧَﺒِﻰَّ ﺍﻟﻠَّﻪِ – ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪﻭﺳﻠﻢ – ﻭَﻫِﻰَ ﺣُﺒْﻠَﻰ ﻣِﻦَﺍﻟﺰِّﻧَﻰ ﻓَﻘَﺎﻟَﺖْ ﻳَﺎ ﻧَﺒِﻰَّ ﺍﻟﻠَّﻪِﺃَﺻَﺒْﺖُ ﺣَﺪًّﺍ ﻓَﺄَﻗِﻤْﻪُ ﻋَﻠَﻰَّﻓَﺪَﻋَﺎ ﻧَﺒِﻰُّ ﺍﻟﻠَّﻪِ -ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﻭَﻟِﻴَّﻬَﺎ ﻓَﻘَﺎﻝَ ‏«ﺃَﺣْﺴِﻦْ ﺇِﻟَﻴْﻬَﺎ ﻓَﺈِﺫَﺍ ﻭَﺿَﻌَﺖْﻓَﺎﺋْﺘِﻨِﻰ ﺑِﻬَﺎ ‏» . ﻓَﻔَﻌَﻞَ ﻓَﺄَﻣَﺮَﺑِﻬَﺎ ﻧَﺒِﻰُّ ﺍﻟﻠَّﻪِ -ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﻓَﺸُﻜَّﺖْ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎﺛِﻴَﺎﺑُﻬَﺎ ﺛُﻢَّ ﺃَﻣَﺮَ ﺑِﻬَﺎ ﻓَﺮُﺟِﻤَﺖْﺛُﻢَّ ﺻَﻠَّﻰ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﻓَﻘَﺎﻝَ ﻟَﻪُﻋُﻤَﺮُ ﺗُﺼَﻠِّﻰ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﻳَﺎ ﻧَﺒِﻰَّﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﻗَﺪْ ﺯَﻧَﺖْ ﻓَﻘَﺎﻝَ ‏« ﻟَﻘَﺪْﺗَﺎﺑَﺖْ ﺗَﻮْﺑَﺔً ﻟَﻮْ ﻗُﺴِﻤَﺖْ ﺑَﻴْﻦَﺳَﺒْﻌِﻴﻦَ ﻣِﻦْ ﺃَﻫْﻞِ ﺍﻟْﻤَﺪِﻳﻨَﺔِﻟَﻮَﺳِﻌَﺘْﻬُﻢْ ﻭَﻫَﻞْ ﻭَﺟَﺪْﺕَﺗَﻮْﺑَﺔً ﺃَﻓْﻀَﻞَ ﻣِﻦْ ﺃَﻥْ ﺟَﺎﺩَﺕْﺑِﻨَﻔْﺴِﻬَﺎ ﻟِﻠَّﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ‏»

Ada seorang wanita dari Bani Juhainah mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sedangkan ia dalam keadaan hamil karena zina. Wanita ini lalu berkata kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam , “Ya Rasulullah, aku telah melakukan sesuatu yang perbuatan tersebut layak mendapatkan hukuman rajam. Laksanakanlah hukuman hadd atas diriku.” Nabi shallallahu ‘alaihi wa.sallam lantas memanggil wali wanita tersebut, lalu beliau berkata pada walinya, “Berbuat baiklah pada wanita ini dan apabila ia telah melahirkan (kandungannya), maka datanglah padaku (dengan membawa dirinya ‏) ”.

Wanita tersebut pun menjalani apa yang diperintahkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam . Setelah itu, beliau meminta wanita tersebut dipanggil, lalu diikat pakaiannya dengan erat (agar tidak terbuka auratnya ketika menjalani hukuman rajam, -pen.). Kemudian saat itu diperintah untuk dilaksanakanhukuman rajam.

Wanita itu pun meninggal dunia, lantas beliau pun menyolatkannya. Ketika itu ‘Umar berkomentar pada Nabi shallallahu.‘alaihi wa sallam, “Engkau menyolatkan dirinya, wahai Nabi Allah, padahal dia telah berbuat zina?”

Beliau bersabda, “Wanita ini telah bertaubat dengan taubat yang seandainya taubatnya tersebut dibagi kepada 70 orang dari penduduk Madinah maka itu bisa mencukupi mereka.

Apakah engkau dapati taubat yang lebih baik dari seseorang mengorbankan jiwanya karena Allah Ta’ala ?” (HR. Muslim,no. 1696 ‏).

Tentang Tentang Ma’iz dijelaskan dalam hadits berikut ini .

ﻛَﺎﻥَ ﻣَﺎﻋِﺰُ ﺑْﻦُ ﻣَﺎﻟِﻚٍ ﻳَﺘِﻴﻤًﺎﻓِﻲ ﺣِﺠْﺮِ ﺃَﺑِﻲ ﻓَﺄَﺻَﺎﺏَﺟَﺎﺭِﻳَﺔً ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺤَﻲِّ ﻓَﻘَﺎﻝَ ﻟَﻪُﺃَﺑِﻲ ﺍﺋْﺖِ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻓَﺄَﺧْﺒِﺮْﻩُﺑِﻤَﺎ ﺻَﻨَﻌْﺖَ ﻟَﻌَﻠَّﻪُ ﻳَﺴْﺘَﻐْﻔِﺮُﻟَﻚَ ﻭَﺇِﻧَّﻤَﺎ ﻳُﺮِﻳﺪُ ﺑِﺬَﻟِﻚَ ﺭَﺟَﺎﺀَﺃَﻥْ ﻳَﻜُﻮﻥَ ﻟَﻪُ ﻣَﺨْﺮَﺟًﺎ ﻓَﺄَﺗَﺎﻩُﻓَﻘَﺎﻝَ ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺇِﻧِّﻲﺯَﻧَﻴْﺖُ ﻓَﺄَﻗِﻢْ ﻋَﻠَﻲَّ ﻛِﺘَﺎﺏَ ﺍﻟﻠَّﻪِﻓَﺄَﻋْﺮَﺽَ ﻋَﻨْﻪُ ﻓَﻌَﺎﺩَ ﻓَﻘَﺎﻝَ ﻳَﺎﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺇِﻧِّﻲ ﺯَﻧَﻴْﺖُﻓَﺄَﻗِﻢْ ﻋَﻠَﻲَّ ﻛِﺘَﺎﺏَ ﺍﻟﻠَّﻪِﻓَﺄَﻋْﺮَﺽَ ﻋَﻨْﻪُ ﻓَﻌَﺎﺩَ ﻓَﻘَﺎﻝَ ﻳَﺎﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺇِﻧِّﻲ ﺯَﻧَﻴْﺖُﻓَﺄَﻗِﻢْ ﻋَﻠَﻲَّ ﻛِﺘَﺎﺏَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺣَﺘَّﻰﻗَﺎﻟَﻬَﺎ ﺃَﺭْﺑَﻊَ ﻣِﺮَﺍﺭٍ ﻗَﺎﻝَ ﺻَﻠَّﻰﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﺇِﻧَّﻚَ ﻗَﺪْﻗُﻠْﺘَﻬَﺎ ﺃَﺭْﺑَﻊَ ﻣَﺮَّﺍﺕٍ ﻓَﺒِﻤَﻦْﻗَﺎﻝَ ﺑِﻔُﻠَﺎﻧَﺔٍ ﻓَﻘَﺎﻝَ ﻫَﻞْﺿَﺎﺟَﻌْﺘَﻬَﺎ ﻗَﺎﻝَ ﻧَﻌَﻢْ ﻗَﺎﻝَﻫَﻞْ ﺑَﺎﺷَﺮْﺗَﻬَﺎ ﻗَﺎﻝَ ﻧَﻌَﻢْ ﻗَﺎﻝَﻫَﻞْ ﺟَﺎﻣَﻌْﺘَﻬَﺎ ﻗَﺎﻝَ ﻧَﻌَﻢْ ﻗَﺎﻝَﻓَﺄَﻣَﺮَ ﺑِﻪِ ﺃَﻥْ ﻳُﺮْﺟَﻢَ ﻓَﺄُﺧْﺮِﺝَﺑِﻪِ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟْﺤَﺮَّﺓِ ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﺭُﺟِﻢَﻓَﻮَﺟَﺪَ ﻣَﺲَّ ﺍﻟْﺤِﺠَﺎﺭَﺓِ ﺟَﺰِﻉَﻓَﺨَﺮَﺝَ ﻳَﺸْﺘَﺪُّ ﻓَﻠَﻘِﻴَﻪُ ﻋَﺒْﺪُﺍﻟﻠَّﻪِ ﺑْﻦُ ﺃُﻧَﻴْﺲٍ ﻭَﻗَﺪْ ﻋَﺠَﺰَﺃَﺻْﺤَﺎﺑُﻪُ ﻓَﻨَﺰَﻉَ ﻟَﻪُ ﺑِﻮَﻇِﻴﻒِﺑَﻌِﻴﺮٍ ﻓَﺮَﻣَﺎﻩُ ﺑِﻪِ ﻓَﻘَﺘَﻠَﻪُ ﺛُﻢَّﺃَﺗَﻰ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲَّ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻓَﺬَﻛَﺮَ ﺫَﻟِﻚَ ﻟَﻪُ ﻓَﻘَﺎﻝَﻫَﻠَّﺎ ﺗَﺮَﻛْﺘُﻤُﻮﻩُ ﻟَﻌَﻠَّﻪُ ﺃَﻥْ ﻳَﺘُﻮﺏَﻓَﻴَﺘُﻮﺏَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ

Dahulu Ma’iz bin Malik adalah seorang yatim di bawah asuhan bapakku. Lalu dia menzinahi seorang budak dari suku itu. Maka, bapakku berkata kepadanya,“Pergilah kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam , lalu beritahukan kepada beliau apa yang telah engkau lakukan. Semoga beliau memohonkan ampun.untukmu.” Bapakku menghendaki hal itu karena berharap agar Ma’iz memperoleh solusi. Maka Ma’iz mendatangi beliau dan berkata,“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Maka tegakkanlah kitab Allah atasku.” Lalu beliau berpaling darinya. Kemudian.Ma’iz mengulangi dan.berkata,“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Maka, tegakkanlah kitab Allah atasku.” Maka beliau berpaling darinya. Kemudian Ma’iz mengulangi dan berkata,“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Maka tegakkanlah kitab Allah atasku.” Sampai dia mengulanginya empat kali. Rasulullah.Shallallahu ‘alaihi wa sallam.bersabda,“Engkau telah mengatakannya empat kali. Lalu, dengan siapa?” Dia menjawab,“Dengan Si Fulanah.” Lalu beliau bersabda,“Apakah engkau berbaring dengannya?” Dia menjawab,“Ya.” Lalu.beliau bersabda,“Apakah engkau menyentuh.kulitnya?” Dia menjawab, “Ya.” Lalu beliau bersabda,“Apakah engkau bersetubuh.dengannya?” Dia menjawab,“Ya ”. Maka beliau.memerintahkan untuk merajamnya. Kemudian dia dibawa.keluar ke Harrah. Tatkala dia dirajam,lalu merasakan lemparan batu. Dia berkeluh-kesah, lalu dia keluar dan berlari. Maka Abdullah bin Unais menyusulnya. Sedangkan sahabat- sahabatnya yang lain telah lelah. Kemudian Abdullah mengambil tulang betis unta, lalu.melemparkannya, sehingga dia membunuhnya. Lalu dia mendatangi.Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan menceritakannya kepada beliau. Maka beliau bersabda,.“Tidakkah kamu membiarkannya, kemungkinan dia.bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya!?” (HR. Abu Daud, no. 4419. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan dalam Irwa’ Al-Ghalil, 7:357 ‏)

Semoga bermanfaat .

:Referensi

.1 Ad-Durar As-SalafiyyahSyarh Al-Arba’in An-Nawawiyyah .Penerbit Ulin.Nuha

.2 Syarh Al-Arba’in An-Nawawiyyah .Cetakan ketiga,Tahun 1425 H.SyaikhMuhammad binShalihAl-‘Utsaimin.Penerbit Dar.Tsuraya.

3 Syarh Al-Arba’in An-Nawawiyyah .Cetakan kedua,Tahun 1433 H.Syaikh Shalihbin ‘Abdul‘Aziz binMuhammad binIbrahim AluSyaikh.Penerbit Darul‘Ashimah.

Oleh: MuhammadAbduh Tuasikal

•• [[[ Lanjut Ke Halm….2)))

Iklan