Kaedah-Kaedah Fiqih (Bag.1)

.
Alhamdulillah
Washshalātu wassalāmu ‘alā rasūlillāh, wa ‘alā ālihi wa ash hābihi ajma’in
.
PEMBAHASAN KAEDAH FIKIH
Mengkhatamkan Kitab Manzhumah Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah-Syaikh Abdurrahman Bin Nashir As-Sa’diy
Dibahas di Jogja selama 4 hari bersama-Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, ST, M.Sc
SESI 01 http://bit.ly/37ler90
SESI 02 http://bit.ly/36jgMRw
SESI 03 http://bit.ly/2Qg9dpd
SESI 04 http://bit.ly/2MOuSmq
SESI 05 http://bit.ly/2SL5TnD
SESI 06 http://bit.ly/2u6NsiZ
SESI 07 http://bit.ly/39Bq5i7
SESI 08 http://bit.ly/2QehUQV
SESI 09 http://bit.ly/2FbAra6
SESI 10 http://bit.ly/2SNsGPF
SESI 11 http://bit.ly/2SKbHhf
SESI 12 http://bit.ly/35iiS2V
SESI 13 http://bit.ly/2MNjzL3
SESI 14 http://bit.ly/2MQJIsG
SESI 15 http://bit.ly/37qIaNK
SESI 16 http://bit.ly/2QCu6tU
SESI 17 http://bit.ly/2tmw5dI
SESI 18 http://bit.ly/2MPnt6a
SESI 19 http://bit.ly/37x7v8X
SESI 20 http://bit.ly/35ie3GW
SESI 21 http://bit.ly/37xrxjD
SESI 22 http://bit.ly/2SL6LZr
SESI 23 http://bit.ly/37qIuvW
SESI 24 http://bit.ly/2QesWWq
SESI 25 http://bit.ly/2ZHGaxY
SESI 26 http://bit.ly/39x4PK2
SESI 27 http://bit.ly/2ZQlrIw
SESI 28 http://bit.ly/2FdiXdF
SESI 29 http://bit.ly/2F9GAnt
SESI 30 http://bit.ly/2QBkpvL
SESI 31 http://bit.ly/2svxKhd
SESI 32 http://bit.ly/2ZHGpJo
SESI 33 http://bit.ly/2tq7uVC
SESI 34 http://bit.ly/2QCuZCK
SESI 35 http://bit.ly/2SNjVoW
SESI 36 http://bit.ly/35iMg96
SESI 37 http://bit.ly/35iMihe
SESI 38 http://bit.ly/2Qk9sjn
SESI 39 http://bit.ly/2ubvr3g
SESI 40 http://bit.ly/2FeJrLS
SESI 41 http://bit.ly/36irjN4
SESI 42 http://bit.ly/37uNQGB
SESI 43 http://bit.ly/2uddjpJ
Audio rekaman di atas merupakan bingkisan spesial oleh-oleh ilmu-dari kota Jogjakarta.
Sangat kami rekomendasikan untuk sempatkan waktu buat-mengunduh dan mendengar full materinya karena banyak sekali-ilmu dan faedah tentang kaedah fikih yang bisa kita pelajari.
Ustadz Muhammad Hafizh Anshari – Fiqih Muyassar

https://archive.org/details/UHafizh-FiqihMudah
Ebook
Mengenal 5 Kaidah Fiqih-Ust.Abu Ubaidah As Sidawy 68Hlm
http://bit.ly/2Q8VtwX
RINGKASAN FIQIH UNTUK PEMULA – Ust.Nor Kandir.ST(33Hlm)

Klik untuk mengakses ringkasan-fiqih-untuk-pemula-jilid-1-pustaka-syabab.pdf


Dasar-Dasar Akidah dan Fikih untuk Anak(102hlm)-Syaikh Yahya bin Ali al Bajuri
https://drive.google.com/file/d/0B8vJSWqLZFYQdXh1OUZKYzFuZ2s/view
(Prinsip Ilmu Ushul Fiqih)-asy-Syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin (142Halaman)

Klik untuk mengakses alushulminilmilushul.pdf


Ringkasan Fiqih Islam – Muhammad ibrahim Al
tuwaijry

Klik untuk mengakses id_summary_of_the_islamic_fiqh_tuwajre.pdf


Empat Madzhab Fiqih
(Imam, Fase Perkembangan,Ushul, Pengaruhnya) 201Halaman

Klik untuk mengakses id_Empat_Madzhab_Fiqih.pdf


Hukum-Hukum Fiqih 50Hlm

Klik untuk mengakses indonesian-43.pdf


Mazhab Fiqih Kedudukan dan Cara Menyikapinya-Abdullah Haidir 94Hlm
http://www.islamicbook.ws/indonesian/indonesian-13.pdf
Ensiklopedi Fiqih Islam_1 Kitab Thaharah(Bersuci)

Klik untuk mengakses 80-ensiklopedi-fiqih-islam_1-kitab-thaharah.pdf


Ensiklopedi Fiqih Islam_2 Kitab Shalat

Klik untuk mengakses 80-ensiklopedi-fiqih-islam_2-kitab-shalat.pdf


Ensiklopedi Fiqih Islam_3 Kitab Zakat, Puasa, & Haji

Klik untuk mengakses 80-ensiklopedi-fiqih-islam_3-kitab-zakat-puasa-haji.pdf


Ensiklopedi Fiqih Islam_4 Kitab Jenazah, Sumpah & Nadzar

Klik untuk mengakses 80-ensiklopedi-fiqih-islam_4-kitab-jenazah-sumpah-nadzar.pdf


Ensiklopedi Fiqih Islam_5 Kitab Makanan & Pakaian

Klik untuk mengakses 80-ensiklopedi-fiqih-islam_5-kitab-makanan-pakaian.pdf


Ensiklopedi Fiqih Islam_6 Kitab Munakahat
(Pernikahan)

Klik untuk mengakses 80-ensiklopedi-fiqih-islam_6-kitab-munakahat.pdf


Ensiklopedi Fiqih Islam_7 Kitab Jual beli, Wasiat & Warisan

Klik untuk mengakses 80-ensiklopedi-fiqih-islam_7-kitab-jual-beli-wasiat-warisan.pdf


Ensiklopedi Fiqih Islam_8 Khatimah (Penutup)

Klik untuk mengakses 80-ensiklopedi-fiqih-islam_8-khatimah.pdf


=…

.

➡ Kaidah-Kaidah Fiqih (1)

بسم الله الرحمن الرحيم

Kaidah-Kaidah Fiqih (1)
Segala puji bagi Allah Rabbul ‘alamin, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat, amma ba’du:
.
Berikut ringkasan kaidah-kaidah fiqh yang kami terjemahkan dari risalah Mulakhkhash Al Qawa’id Al Fiqhiyyah karya Abu Humaid Abdullah Al Fallasiy merujuk kepada manzhuumah (semacam sya’ir) yang disusun dan diberi syarah (penjelasan) oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin –rahimahullah- yang kami terjemahkan sejak tahun 2006 yang lalu. Semoga Allah menjadikan penyusunan risalah ini ikhlas karena-Nya dan bermanfaat, Allahumma aamin.
.

  • Ta’rif (definisi) Qawaid Fiqhiyyah

.
Qawa’id Fiqhiyyah artinya kaidah-kaidah fiqih. Menurut Tajuddin As Subkiy, bahwa Qawa’id Fiqhiyyah adalah kaidah kulli (umum), dimana masalah-masalah juz’iyyah (bagian/parsial) yang begitu banyak masuk ke dalamnya, yang daripadanya diketahui hukum-hukum juz’iyyah (Al Asybah wan Nazhair 1/11 karya Tajuddin Abdul Wahhab As Subkiy).
.

  • Perbedaan Antara Ushul Fiqih dan Qawa’id Fiqhiyyah

.
Ushul Fiqih membahas tentang dasar-dasar atau jalan secara garis besar yang dibutuhkan oleh Ahli Fiqih untuk memperoleh hukum-hukum furu seperti ‘hukum asal perintah adalah wajib kecuali ada dalil yang memalingkannya’, ‘hukum asal larangan adalah haram’, dst.
.
‼ Sedangkan kaidah fiqih adalah pengelompokkan hukum-hukum furu (cabang/fiqih) yang bermacam-macam ke dalam satu wadah ‘kaidah yang kulli (umum)’ yang mencakup seluruh masalah furu tersebut.
.
➡ Kaidah-Kaidah Fiqih

.
الْقَاعِدَةُ الْأُوْلَى: اَلدِّيْنُ جَاءَ لِسَعَادَةِ اْلبَشَرِ.
.
Kaidah ke-1: Agama Islam datang untuk membuat manusia hidup bahagia.
.

Isi ajaran Islam adalah mendatangkan maslahat (kebaikan bagi manusia) dan menghindarkan segala mafsadat (kerusakan), ini adalah kaidah umum agama Allah ‘Azza wa Jalla (Islam).
.
الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
.
Kaidah ke-2: Tidak boleh dharar (adanya sesuatu yang berbahaya) dan dhiraar (membahayakan orang lain)[i].
.
Yakni segala yang bermanfaat disyari’atkan oleh Islam dan segala yang membahayakan dilarang, sehingga semua yang bermanfa’at adalah masyru’ (disyari’atkan). Dalilnya adalah firman Allah Ta’ala,
.
وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً
.
‼ “Dan janganlah kamu bunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. An Nisaa’: 29)
.
✅ dan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam,
.
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
.
‼ “Tidak boleh dharar dan dhiraar.”[ii]
.
الْقَاعِدَة الثَّالِثَةُ: دَرْءُ اْلمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ اْلمَصَالِحِ
.
Kaidah ke-3: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada menarik maslahat.
.
Apabila berkumpul secara bersamaan antara sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu yang berbahaya, manfaat dan bahaya sama kuatnya, maka yang bermanfaat itu dihindari untuk menghindarkan mafsadat. Namun apabila manfaat lebih besar, maka bisa diambil manfaat itu, dan apabila mafsadatnya lebih besar maka manfaat menjadi kalah.
.
الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: أَنَّ التَّكَالِيْفَ الدِّيْنِيَّةَ مُيَسَّرَةٌ.
.
Kaidah ke-4: Beban agama itu mudah.
.
Beban (yakni perintah-perintah agama) secara asalnya adalah mudah. Oleh karena itu, apabila datang udzur maka beban tersebut menjadi ringan sedikit demi sedikit. Dalilnya adalah firman Allah Ta’ala tentang puasa,
.
فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
.
Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka (wajib mengganti) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. (Qs. Al Baqarah: 184)
dan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada ‘Imran bin Hushshain,
.
صَلِّ قَائِماً فَإِنْ لَـمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً فَإِنْ لَـمْ تَسْتَطِعْ فَعَلىَ جَنْبٍ
.
‼ “Shalatlah dengan berdiri. Jika kamu tidak mampu, maka shalatlah sambil duduk, dan jika tidak mampu juga maka shalatlah sambil berbaring.”[iii]
.
الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ: كُلَّمَا وُجِدَتِ اْلمَشَقَّةُ وُجِدَ التَّيْسِيْرُ.
.
Kaidah ke-5: Setiap kali ada kesulitan, maka di sana ada kemudahan.
.
Kaidah syar’i ini jelas sekali dalam Al Qur’an dan As Suannah. Dalilnya adalah firman Allah Ta’ala,
.
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
.
‼ “Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (Qs. Al Hajj: 78)
.
✅ juga firman Allah Ta’ala,
.
يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
.
Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (Qs. Al Baqarah: 185)
.
✅ Adapun dari Sunnah adalah sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam,
.
بُعِثْتُ بِالْحَنِيْفِيَّةِ السَّمْحَةِ
.
‼ “Aku diutus dengan membawa agama yang lurus dan mudah.”[iv]
.
الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ: فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
.
Kaidah ke-6: Bertakwalah kepada Allah semampu kalian.
.
✅ Kaidah ini diambil dari firman Allah Ta’ala,
.
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
.
‼ “Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian.” (Qs. At Taghaabun: 16)
.
✅ dan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.
.
مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ
.
‼ “Apa saja yang aku larang maka  jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian.”[v]
.

Oleh karena itu seseorang wajib mengerjakan perintah-perintah Allah sesuai kemampuannya dan menjauhi larangan semuanya. Karena larangan itu hanya dengan meninggalkan dan tidak sulit. Sedangkan perintah, adalah fi’il (perbuatan) yang mana butuh adanya upaya dan tindakan, oleh karena itu ditaqyid (dibatasi) dengan adanya kemampuan, sedangkan larangan tidak dibatasi demikian.
.
الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ: اَلشَّرْعُ لاَ يُلْزَمُ قَبْلَ اْلعِلْمِ.
.
Kaidah ke-7: Syara’ tidaklah diwajibkan apabila sebelum diketahuinya.
.
Oleh karena itu, di antara syarat-syarat terkena kewajiban agama adalah seseorang telah mengetahui kewajibannya, apabila tidak mengetahuinya maka belum menjadi wajib.
.

✅ Dalilnya adalah firman Allah Ta’ala:
.
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً
.
Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul. (Qs. Al Israa’: 15)
.
رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ
.
Selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah setelah diutusnya rasul-rasul itu. (Qs. An Nisaa’: 165)
.
✅ Juga berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada orang yang salah shalatnya, ketika Beliau melihatnya melakukan shalat dengan tidak thuma’ninah[vi], kata Beliau,
.
اِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ
.
‼ “Kembalilah! Ulangi shalatmu, karena kamu belum shalat.” (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)
.
Namun Beliau tidak menyuruhnya mengulang shalat yang dahulu (yang ia kerjakan dengan tidak thuma’ninah), hal itu karena shalatnya yang dahulu, dilakukan ketika ia jahil (tidak mengetahui hukum thuma’ninah dan bahwa thuma’ninah itu rukun shalat).
.
الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ: اَلْجَاهِلُ مَحَلُّ نَظَرٍ
.
Kaidah ke-8: Orang yang jahil menjadi pusat perhatian.
.
Yakni siapa saja yang meremehkan belajar (agama), sehingga ia tidak menuntut ilmu dalam hal-hal yang disadarinya bahwa sesuatu itu hukumnya wajib, ia katakan, “Mudah, selama saya tidak mengetahui ilmunya” iapun meremehkannya, maka ini menjadi pusat perhatian, orang ini bisa dikatakan mufarrith mutahaawin (orang yang menganggap remeh).
.
[i] Perbedaan dharar dengan dhiraar adalah bahwa dharar adanya bahaya tanpa kesengajaan, sedangkan dhiraar adanya bahaya dengan adanya kesengajaan (yakni membahayakan). Ada yang mengatakan, bahwa dharar dan dhirar adalah sama artinya, disebutkan dhirar adalah untuk menguatkan. Ada pula yang menafsirkan, bahwa dharar adalah menimpakan bahaya kepada orang yang tidak menimpakan bahaya kepadamu, sedangkan dhirar adalah membalas menimpakan bahaya kepada orang yang menimpakan bahaya kepadamu tanpa sengaja. Al Muhsini berkata, “Dharar adalah perbuatan yang di sana ada manfaat bagimu, namun bagi tetanggamu ada bahaya.” Dan ada pula yang menafsirkan lain, wallahu a’lam.
[ii] HR. Ahmad dan Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Al Albani dalam Al Irwaa’ (896).
[iii] HR. Bukhari.
[iv] HR. Ahmad, namun didha’ifkan oleh Syaikh Al Albani dalam Dha’iful Jaami’ no. 2336. Dalil yang shahih adalah hadits Ad Diin yusrun (artinya: agama adalah mudah).
[v] HR. Bukhari dan Muslim.
[vi] Thuma’ninah artinya diam sejenak setelah benar-benar ruku’ atau i’tidal, sujud ataupun duduk dalam shalat, paling sedikit lamanya seukuran sekali tasbih “Subhaana Rabbiyal ‘Azhiim”.
=…

_________ Lanjut ke Halaman2 @——–