Kaedah-Kaedah Fiqih (Bag.2)
.

Alhamdulillah
Washshalātu wassalāmu ‘alā rasūlillāh, wa ‘alā ālihi wa ash hābihi ajma’in
.

PEMBAHASAN KAEDAH FIKIH
Mengkhatamkan Kitab Manzhumah Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah-Syaikh Abdurrahman Bin Nashir As-Sa’diy
Dibahas di Jogja selama 4 hari bersama-Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, ST, M.Sc
SESI 01 http://bit.ly/37ler90
SESI 02 http://bit.ly/36jgMRw
SESI 03 http://bit.ly/2Qg9dpd
SESI 04 http://bit.ly/2MOuSmq
SESI 05 http://bit.ly/2SL5TnD
SESI 06 http://bit.ly/2u6NsiZ
SESI 07 http://bit.ly/39Bq5i7
SESI 08 http://bit.ly/2QehUQV
SESI 09 http://bit.ly/2FbAra6
SESI 10 http://bit.ly/2SNsGPF
SESI 11 http://bit.ly/2SKbHhf
SESI 12 http://bit.ly/35iiS2V
SESI 13 http://bit.ly/2MNjzL3
SESI 14 http://bit.ly/2MQJIsG
SESI 15 http://bit.ly/37qIaNK
SESI 16 http://bit.ly/2QCu6tU
SESI 17 http://bit.ly/2tmw5dI
SESI 18 http://bit.ly/2MPnt6a
SESI 19 http://bit.ly/37x7v8X
SESI 20 http://bit.ly/35ie3GW
SESI 21 http://bit.ly/37xrxjD
SESI 22 http://bit.ly/2SL6LZr
SESI 23 http://bit.ly/37qIuvW
SESI 24 http://bit.ly/2QesWWq
SESI 25 http://bit.ly/2ZHGaxY
SESI 26 http://bit.ly/39x4PK2
SESI 27 http://bit.ly/2ZQlrIw
SESI 28 http://bit.ly/2FdiXdF
SESI 29 http://bit.ly/2F9GAnt
SESI 30 http://bit.ly/2QBkpvL
SESI 31 http://bit.ly/2svxKhd
SESI 32 http://bit.ly/2ZHGpJo
SESI 33 http://bit.ly/2tq7uVC
SESI 34 http://bit.ly/2QCuZCK
SESI 35 http://bit.ly/2SNjVoW
SESI 36 http://bit.ly/35iMg96
SESI 37 http://bit.ly/35iMihe
SESI 38 http://bit.ly/2Qk9sjn
SESI 39 http://bit.ly/2ubvr3g
SESI 40 http://bit.ly/2FeJrLS
SESI 41 http://bit.ly/36irjN4
SESI 42 http://bit.ly/37uNQGB
SESI 43 http://bit.ly/2uddjpJ
Audio rekaman di atas merupakan bingkisan spesial oleh-oleh ilmu-dari kota Jogjakarta.
Sangat kami rekomendasikan untuk sempatkan waktu buat-mengunduh dan mendengar full materinya karena banyak sekali-ilmu dan faedah tentang kaedah fikih yang bisa kita pelajari.
Ustadz Muhammad Hafizh Anshari – Fiqih Muyassar
https://archive.org/details/UHafizh-FiqihMudah
Ebook
Mengenal 5 Kaidah Fiqih-Ust.Abu Ubaidah As Sidawy 68Hlm
http://bit.ly/2Q8VtwX
RINGKASAN FIQIH UNTUK PEMULA – Ust.Nor Kandir.ST(33Hlm)

Klik untuk mengakses ringkasan-fiqih-untuk-pemula-jilid-1-pustaka-syabab.pdf


Dasar-Dasar Akidah dan Fikih untuk Anak(102hlm)-Syaikh Yahya bin Ali al Bajuri
https://drive.google.com/file/d/0B8vJSWqLZFYQdXh1OUZKYzFuZ2s/view
(Prinsip Ilmu Ushul Fiqih)-asy-Syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin (142Halaman)

Klik untuk mengakses alushulminilmilushul.pdf


Ringkasan Fiqih Islam – Muhammad ibrahim Al
tuwaijry

Klik untuk mengakses id_summary_of_the_islamic_fiqh_tuwajre.pdf


Empat Madzhab Fiqih
(Imam, Fase Perkembangan,Ushul, Pengaruhnya) 201Halaman

Klik untuk mengakses id_Empat_Madzhab_Fiqih.pdf


Hukum-Hukum Fiqih 50Hlm

Klik untuk mengakses indonesian-43.pdf


Mazhab Fiqih Kedudukan dan Cara Menyikapinya-Abdullah Haidir 94Hlm
http://www.islamicbook.ws/indonesian/indonesian-13.pdf
Ensiklopedi Fiqih Islam_1 Kitab Thaharah(Bersuci)

Klik untuk mengakses 80-ensiklopedi-fiqih-islam_1-kitab-thaharah.pdf


Ensiklopedi Fiqih Islam_2 Kitab Shalat

Klik untuk mengakses 80-ensiklopedi-fiqih-islam_2-kitab-shalat.pdf


Ensiklopedi Fiqih Islam_3 Kitab Zakat, Puasa, & Haji

Klik untuk mengakses 80-ensiklopedi-fiqih-islam_3-kitab-zakat-puasa-haji.pdf


Ensiklopedi Fiqih Islam_4 Kitab Jenazah, Sumpah & Nadzar

Klik untuk mengakses 80-ensiklopedi-fiqih-islam_4-kitab-jenazah-sumpah-nadzar.pdf


Ensiklopedi Fiqih Islam_5 Kitab Makanan & Pakaian

Klik untuk mengakses 80-ensiklopedi-fiqih-islam_5-kitab-makanan-pakaian.pdf


Ensiklopedi Fiqih Islam_6 Kitab Munakahat
(Pernikahan)

Klik untuk mengakses 80-ensiklopedi-fiqih-islam_6-kitab-munakahat.pdf


Ensiklopedi Fiqih Islam_7 Kitab Jual beli, Wasiat & Warisan

Klik untuk mengakses 80-ensiklopedi-fiqih-islam_7-kitab-jual-beli-wasiat-warisan.pdf


Ensiklopedi Fiqih Islam_8 Khatimah (Penutup)

Klik untuk mengakses 80-ensiklopedi-fiqih-islam_8-khatimah.pdf


=…

➡ Kaidah-Kaidah Fiqih (2)

بسم الله الرحمن الرحيم

Kaidah-Kaidah Fiqih (2)
Segala puji bagi Allah Rabbul ‘alamin, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat, amma ba’du:
Berikut lanjutan ringkasan kaidah-kaidah fiqh yang kami terjemahkan dari risalah Mulakhkhash Al Qawa’id Al Fiqhiyyah karya Abu Humaid Abdullah Al Fallasiy merujuk kepada manzhuumah (semacam sya’ir) yang disusun dan diberi syarah (penjelasan) oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin –rahimahullah- yang kami terjemahkan sejak tahun 2006 yang lalu. Semoga Allah menjadikan penyusunan risalah ini ikhlas karena-Nya dan bermanfaat, Allahumma aamin.
.
➡ Kaidah-Kaidah Fiqih
.
الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُوْنَ: اَلْحُكْمُ يَدُوْرُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُوْداً وَعَدَماً.
.
Kaidah ke-22: Hukum itu berjalan bersama ‘illat (sebab) ada dan tidaknya.
.
Kita mengetahui bahwa khamr (minuman keras) itu haram, karena memabukkan. Nah, apabila ditemukan juga hal yang memabukkan lainnya apapun bentuknya maka berlaku juga hukum haram buatnya. Sebaliknya, apabila tidak memabukkan, maka tidak haram, karena hukum berjalan bersama ‘illatnya, ada dan tidaknya tergantung ‘illatnya.
.
الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُوْنَ: اَلشَّيْءُ إِذَا قُدِّمَ عَلَى سَبَبِهِ أَوْ عَلَى شَرْطِهِ.
.
Kaidah ke-23: Sesuatu apabila didahulukan sebelum sebab atau syarat
.
Sesuatu itu apabila didahulukan sebelum sebabnya, maka akan menjadi sia-sia[i], karena belum dianggap ada sampai didahulukan (sebab dan syaratnya), adapun apabila didahulukan syaratnya maka itu dianggap.
Sebab adalah sifat yang tampak dan sesuai yang dengan keberadaanya akan ada suatu hukum, dan dengan tidak adanya maka tidak ada juga suatu huku
m.
.
Sedangkan syarat adalah yang tanpa adanya, sesuatu (dianggap) menjadi tidak ada, akan tetapi tidak mesti adanya dia mengharuskan adanya sesuatu dan tidak adanya sesuatu[ii].
.
الْقَاعِدَة الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُوْنَ: اَلشَّيْءُ لَا يَتٍِمُّ إِلَّا أَنْ تَتِمَّ شُرُوْطُهُ وَتَنْتَفِيَ مَوَانِعُهُ.
.
Kaidah ke-24: Sesuatu itu tidaklah sempurna sampai syaratnya sempurna dan hilang penghalang-penghalangnya
.
Ini termasuk kaidah-kaidah yang sudah maklum melalui tatabbu’ (penelitian). Oleh karena itu, apabila seseorang shalat, sedangkan ia berhadats, maka shalatnya tidak sah, karena hilangnya syarat shalat yaitu suci. Demikian juga dalam shalat sunah, apabila seseorang shalat pada waktu-waktu terlarang, maka shalatnya tidak sah, karena adanya penghalang
.
الْقَاعِدَة الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُوْنَ: اَلظَّنُّ مُعْتَبَرٌ فِي اْلعِبَادَاتِ.
.
Kaidah ke-25: Zhan (perkiraan kuat) masih dianggap dalam menjalankan ibadah
.

Umumnya) yang dijadikan pedoman dalam hal ibadah itu adalah Zhan
.

Dalam hal ibadah misalnya apabila seseorang dalam perkiraan yang kuatnya sudah thawaf tujuh putaran, maka ia dasari ibadahnya itu di atas perkiraan itu. Kalau ternyata ia hanya enam putaran saja, maka ia tidak dikenakan apa-apa, karena ini mu’amalah (hubungannya) antara dia dengan Tuhannya, dan Allah Maha Pemaaf dan Dia memberikan kemudahan. Adapun ibadah yang masih mungkin dikejar, maka ia harus membetulkan, misalnya kalau seseorang shalat dan ia mengira dalam keadaan berwudhu’, namun ternyata ia belum berwudhu’, maka ia wajib berwudhu’ dan mengulangi shalatnya.
.

Dalam hal muamalah, misalnya seseorang menjual sesuatu yang ia kira milik orang lain, namun ternyata miliknya, ahli ilmu mengatakan, “Jual-belinya sah, karena yang dijadikan patokan adalah nafsul amr (perbuatan itu sendiri).”
.

الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُوْنَ: اَلشَّكُّ بَعْدَ اْلفَرَاغِ مِنَ اْلِعبَادَةِ لاَ يُؤَثِّرُ.
.
Kaidah ke-26: Keraguan yang timbul setelah melaksanakan ibadah tidak berpengaruh apa-apa.
.
Apabila seseorang ragu-ragu yang masih bisa dikalahkan keraguannya, maka ini adalah wahm (perkiraan yang kemungkinan salah), tidak perlu diperhatikan karena tidak berpengaruh apa-apa misalnya was-was, was-was harus dihilangkan secara syara’, ia tidak berpengaruh apa-apa

الْقَاعِدَة السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُوْنَ: حَدِيْثُ النَّفْسِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ إِلاَّ إِذَا حَصَلَ عَمَلٌ أَوْ قَوْلٌ.
.
Kaidah ke-27: Hal yang terlintas di hati adalah dimaafkan, kecuali apabila muncul ke luar dengan dikerjakan atau diucapkan.
.
Hadiitsun nafsi adalah hal yang terlintas di hati. Hal ini dimaafkan kecuali apabila sampai dikerjakan dan diucapkan, dalilnya adalah sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,
.

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِيْ مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ
.
‼ “Sesungguhnya Allah memaafkan umatku dalam hal yang terlintas di hati mereka selama tidak dikerjakan atau diamalkannya.”[iii.]
.
الْقَاعِدَة الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُوْنَ: اَلْأَمْرُ لِلْفَوْرِ.
.
Kaidah ke-28: Perintah itu meminta disegerakan.
.
Apabila Allah dan Rasul-Nya menyuruh mengerjakan sesuatu, maka perintah itu meminta disegerakan, yakni wajib dilakukan segera oleh seseorang yang telah mendapatkan sebab wajibnya serta sanggupnya melakukan perintah itu.
.
الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُوْنَ: فَرْضُ اْلعَيْنِ وَفَرْضُ اْلكِفَايَةِ.
.
Kaidah ke-29: Fardhu ‘ain dan fardhu kifayah.
.

Fardhu ‘ain adalah perintah Allah Ta’ala dan Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam yang maksudnya agar dikerjakan oleh orang-perorang.
.
‼ Fardhu kifayah adalah perintah Allah Ta’ala dan Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam yang tujuannya agar adanya pelaksanaan terhadap perbuatan itu; tidak kepada perorangan[iv]
.

الْقَاعِدَة الثَّلاَثُوْنَ: إِذَا وَرَدَ أَمْرٌ بَعْدَ نَهْيٍ فَإِنَّهُ لِلْإِبَاحَةِ.
.
Kaidah ke-30: Apabila perintah datang setelah larangan, maka itu menunjukkan mubah.
.

Apabila perintah datang setelah larangan, maka para Ahli Ushul mengatakan bahwa itu menunjukkan mubah, tidak kembali kepada hukum yang pertamanya yang sebelum larangan, karena larangan tersebut datang sebagai hukum pertama lalu dimansukh (hapus), kemudian datang perintah setelah larangan sehingga menunjukkan mubah (boleh). Misalnya adalah firman Allah Subhaanahu wa Ta’aala,
.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
.
Wahai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. –Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Qs. Al Jumu’ah: 9-10)
.
الْقَاعِدَة الْحَادِيَةُ وَالثَّلاَثُوْنَ: وُرُوْدُ اْلعِبَادَةِ عَلَى وُجُوْهٍ مُتَنَوِّعَةٍ.
.
Kaidah ke-31: Apabila ibadah datang dengan cara yang beragam.
.

Yaitu dengan cara mengamalkan cara yang ini sesekali, cara yang itu sesekali, karena dengan melakukan ini kita mendapatkan dua faidah:
.
1. Mengerjakan Sunnah dengan beberapa ragamnya.
2. Menjaga syara’, karena jika kita mengamalkan hanya satu saja, maka Sunnah yang lain akan dilupakan dan hilang.

.
الْقَاعِدَة الثانية والثلاثون: لُزُوْمُ السُّـنَّةِ.
.
Kaidah ke-32: Memegang Sunnah
.
Wajib bagi seseorang mengikuti Sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berdasarkan firman Allah Ta’ala,
.
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا
.
Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. (Qs. Al Hasyr: 7)
.
فَلْيَحْذَر الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
.
Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. (Qs. An Nuur: 63)
.
✅ Juga berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam,
.
مَا نَهَيْتُكُمْ فَاجْتَنِبُوْهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ
.
‼ “Apa saja yang aku larang, maka jauhilah dan apa saja yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian.” (HR. Bukhari dan Muslim)
.
Juga wajib berpegang dengan pendapat dan perbuatan Al Khulafaa’ur Raasyidin (para khalifah yang mendapat petunjuk, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum), karena yang rajih bahwa pendapat dan perbuatan mereka adalah hujjah.
.
الْقَاعِدَة الثَّالِثَةُ وَالثَّلَاثُوْنَ: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ.
.
Kaidah ke-33: Ucapan sahabat
.
Yang lebih dekat dengan kebenaran adalah bahwa fuqaha (ahli fiqh) dari kalangan sahabat yang terkenal fiqh dan fatwanya, pendapat mereka adalah hujjah, karena tidak diragukan lagi bahwa ilmu mereka lebih dalam dan lebih luas, adapun hanya semata sahabat yang tidak terkenal dengan fiqhnya dan ilmunya maka kata-katanya tidak bisa dipakai hujjah. Dan disyaratkan ucapan sahabat itu bisa dipakai hujjah apabila tidak menyalahi sahabat lain yang sama dalam hal fiqh dan ilmunya, juga tidak bertentangan dengan nas (teks) Al Qur’an dan As Sunnah.
.
Bersambung….
Penerjemah: Marwan bin Musa
Maraji’: Mulakhkhash Al Qawa’id Al Fiqhiyyah (Abu Humaid Abdullah bin Humaid Al Fallasiy), dll.

[i] Contohnya seseorang diminta untuk melakukan kaffarat sumpah, padahal ia belum bersumpah.
[ii] Contohnya seseorang berwudhu, namun shalat tidak jadi dilakukan atau hadir dua saksi dalam nikah, namun ternyata nikahnya tidak sah.
[iii] HR. Bukhari-Muslim-pent.
[iv] Yakni kalau sudah ada yang mengerjakan maka yang lain tidak wajib mengerjakan berbeda dengan fardhu ‘ain-pent.
=…

_________ Lanjut ke Halaman 2 ________