Mengenal Hidup dan Kebahagiaan
.

Alhamdulillah
Washshalātu wassalāmu ‘alā rasūlillāh, wa ‘alā ālihi wa ash hābihi ajma’in
..
*Maafkanlah! Engkau Akan Bahagia – Ustadz Dr. Musyaffa ad Dariny MA….*


*AKU TAK BAHAGIA Ust. Syafiq Basalamah*


*Ustadz Abu Saad -Rahimahullah-Manusia yang Paling Berbahagia*
https//bit.ly/NasihatSingkatBiAS-69
*TIGA INTI KEBAHAGIAAN – Ustadz Ahmad Bazher 23Mb*
https://app.box.com/s/ienslwmcw5micycs4le1pjxx4lqyvpkd
*USTADZ RIFKI JA’FAR THALIB – AKU Bahagia Melihat Kau Bahagia 27Mb*
https://app.box.com/s/kgo026rc2n0q5xiakneireumozhkfgyk
*Kebahagiaan – Ustadz Maududi Abdullah, Lc.webm*
https://app.box.com/s/80o51qhpcezdk7crrakxlh8r8jzwg07f
*Cara Bahagia dalam Ibadah – Ustadz Anas Burhanuddin, M.A. 27Mb*
https://app.box.com/s/dwhuunhgl4smx4jesobngbe0s0z9ms1a
*Sebab – Sebab Kebahagiaan – Syaikh Abdullah Bin Abdurrazzaq.webm*
https://app.box.com/s/exgl7ozaefnxyy6d9xb2y9hjl1clns7e
*Tauhid Sumber Kebahagiaan – Ustadz Harits Abu Nufal.webm*
https://app.box.com/s/rqo3b7jp7vu08b5esp5ubnbbhxfvx87c
*Tips dan Cara Agar Hidup Bahagia – Ustadz Zainal Abidin, Lc.3Mb16Mnit*
https://app.box.com/s/ar1a1gso1205thu8pvyb4vfc7ap7gdd6
*Ustadz Abuz Zubair Hawary-MERAIH Kebahagian Hakiki 4Mb*
https://app.box.com/s/trsnne28ycrcaznb3w3c7jnqm4nm4b82
*SyukurAdalah Kunci Kebahagian-Ust Ali Musri Semjan Putra*
https://app.box.com/s/6iacofddtg2x2dw7dy911m5o32n98zyw
*Ustadz Dr. Firanda Andirja_ M.A. – Kiat Kiat Bahagia Sekeluarga 6Mb*
https://app.box.com/s/pwj366l7y33s6vnqkw2go55ofx1erefz
*Dambaan Hidup Bahagia – Ustadz Nizar Sa_ad Bin Jabal 4Mb*
https://app.box.com/s/ih4iei7qeaqqg8s669ckey1wb1q6hyh9
*Meraih Kebahagian Dunia-Ust Abdurrahman Thayyib.webm*
https://app.box.com/s/bfj2mtajgyeq0eelrdiw49qrxjizoh3x

====…
Ebook
*Kunci Kebahagiaan – Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (514Halaman)*

Klik untuk mengakses Ibnu%20Qayyim%20al%20Jauziyah%20-%20Kunci%20Kebahagiaan.pdf


*Meraih Hidup Bahagia-Syaikh Abdurrahman-bin-nashir-as-sadi*

Klik untuk mengakses abdurrahman-bin-nashir-as-sadi-meraih-hidup-bahagia.pdf


*Bahagia Antara Sangkaan dan Fakta*

Klik untuk mengakses Bahagia-Antara-Sangkaan-dan-Fakta.pdf


*Untukmu, Wahai Para Pemuda (Tips Mengisi Masa Muda yang Produktif, Agar Meraih Kebahagiaan di Hari Tua)-28Hlm*

Klik untuk mengakses 82-untukmu-wahai-para-pemuda-pdf1.pdf


*10 Kunci Kebahagiaan-Ust.Aunur Rofiq bin Ghufron(39Hlm)*
https://app.box.com/s/m0w4b1jz6pketdkvbadmlw4cod300n6s
=…
.
بسم الله الرحمن الرحيم
.
Segala puji bagi Allah Rabbul ‘alamin, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada.Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat, amma ba’du:
Berikut pembahasan tentang, semoga Allah menjadikan penyusunan risalah ini ikhlas karena-Nya dan bermanfaat,
Open Donasi,Sedekah,Waqaf,Infaq: https://bit.ly/2JIhYq3
kunjungi blog di https://bit.ly/2L0zNlR
Ebook Islam https://bit.ly/2vjhBt1
Mp3 Kajian: https://bit.ly/2Vg2wqJ
Ebook Islam 2: https://bit.ly/2UBykBM
mp3 kajian sunnah 2: https://bit.ly/2DDAn2x
Gabung Grup Kajian Sunnah dan Bimbingan Islam: https://bit.ly/2IAuxmR
GABUNG GRUP WA DAKWAH SUNNAH DAN BIMBINGAN ISLAM
IKHWAN
https://chat.whatsapp.com/GpvCDblLxObGJz57QLAFMW
https://chat.whatsapp.com/FQuJdk6n3rv28Lx0x1pJq7
AKHWAT
https://chat.whatsapp.com/JHqH7FbZoQeJAKJtgqsRv0
=..
➡ Mengenal Hidup dan Kebahagiaan
.
Bismillah.
✅ Manusia yang hidup di alam dunia tidak bisa lepas dari kerugian dan kesengsaraan kecuali dengan bekal keimanan.
.
‼ Allah berfirman (yang artinya), “Demi masa. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang- orang yang beriman, beramal salih, saling menasihati dalamkebenaran, dan saling menasihati untuk menetapi kesabaran.” (al-’Ashr : 1-3)
.
✅ Kebahagiaan akan bisa ditemukan kaum beriman di dalam iman dan dzikir kepada Allah. Allah berfirman (yang artinya), “Orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah, ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang.” (ar-Ra’d : 28)
.
‼ Orang-orang beriman beribadah kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selain-Nya; apa pun bentuknya. Inilah jalan yang akan mengantarkan dirinya meraih keamanan dan hidayah. Allah berfirman (yang artinya), “Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman (syirik); mereka itulah orang-orang yang diberi keamanan dan mereka itulah orang- orang yang diberi petunjuk.” (al-An’am : 82)
.
✅ Kebahagiaan yang dicapai oleh kaum beriman adalah kebahagiaan yang dibangun di atas amal salih dan ketaatan.
.
‼ Allah berfirman (yang artinya), “Barangsiapa yang melakukan amal salih dari kalangan lelaki atau perempuan dalam keadaan beriman, benar-benar Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan benar-benar Kami akan berikan kepada mereka balasan yang lebih baik daripada apa-apa yang telah mereka
amalkan.” (an-Nahl : 97)
.
✅ Seperti yang diungkapkan oleh Hasan al-Bashri rahimahullah ,
“Bukanlah iman itu dengan berangan-angan atau menghiasi penampilan. Akan tetapi iman adalah apa-apa yang bersemayam di dalam hati dan dibuktikan dengan amalan-amalan.”
.
‼ Para ulama kita pun telah menjelaskan bahwa hakikat islam adalah berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, tunduk kepada-Nya dengan penuh ketaatan, dan berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Sebagaimana mereka juga menerangkan bahwa iman mencakup keyakinan hati, ucapan lisan, dan amal perbuatan dengan anggota badan. Iman bertambah dengan
ketaatan dan menjadi berkurang akibat melakukan kemaksiatan.
.
✅ Kebahagiaan hidup di alam dunia ini hanya bisa didapatkan dengan mentauhidkan Allah. Karena tauhid inilah tujuan penciptaan manusia di alam semesta. Allah berfirman (yang artinya), “Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.” (adz-Dzariyat : 56). Para ulama salaf menjelaskan bahwa beribadah kepada Allah yang dimaksud dalam ayat ini adalah dengan mentauhidkan-Nya.
.
‼ Perintah untuk menghamba kepada Allah semata ini pun ditujukan kepada segenap manusia yang telah Allah ciptakan dan Allah berikan rezeki kepada mereka. Allah berfirman (yang artinya), “Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian; Yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa.” (al-Baqarah : 21)
.
✅ Hanya Allah yang berhak mendapatkan ibadah dan penghambaan dari makhluk-Nya. Ada pun selain Allah tidak bisa menciptakan apa-apa sehingga tidak layak untuk disembah. Selain Allah tidak menguasai walaupun setipis kulitari. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Hak Allah atas segenap hamba adalah hendaknya mereka beribadah kepada-Nya dan tidak mempersekutukan dengan-Nya sesuatu apapun.” (HR. Bukhari dan Muslim)
.
‼ Inilah misi kehidupan dan akar keberhasilan. Inilah pedoman hidup dan keimanan yang akan menuntun manusia menggapai keselamatan dan kebahagiaan. Sebab tanpa tauhid dan
keimanan maka amal-amal kebaikan akan lenyap dan sia-sia di hari kemudian. Allah berfirman (yang artinya), “Dan seandainya
mereka berbuat syirik pasti akan lenyap semua amal yang dahulu pernah mereka kerjakan.” (al-An’am : 88)
.
✅ Dari sini kita mengetahui bahwa kehidupan dan kebahagiaan seorang insan adalah dalam penghambaan kepada Allah dan memurnikan amal untuk-Nya. Inilah yang diperintahkan kepada umat manusia sejak dahulu kala. Allah berfirman (yang artinya), “Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama untuk-Nya dengan hanif, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Dan itulah agama yang lurus.” (al-Bayyinah : 5)
.
‼ Inilah agama Islam. Agama yang Allah ridhai. Allah berfirman (yang artinya), “Dan barangsiapa yang mencari selain Islam sebagai agama maka tidak akan diterima darinya dan kelak di
akhirat dia pasti akan termasuk golongan orang-orang yang merugi.” (Ali ‘Imran : 85)
.
✅ Islam tidak bisa bersatu dengan penghambaan kepada selain Allah. Islam berlepas diri dari segala bentuk syirik dan pemberhalaan. Allah berfirman (yang artinya), “Maka barangsiapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, hendaklah dia melakukan amal salih dan tidak mempersekutukan dalam beribadah kepada Rabbnya dengan sesuatu apapun.” (al-Kahfi : 110)
.
‼ Dengan demikian orang yang paling bahagia di dunia ini adalah mereka yang mengabdi kepada Allah semata dan membebaskan diri dari penghambaan kepada selain-Nya. Mereka itulah orang-orang yang lulus dari cobaan dan ujian. Allah berfirman (yang artinya), “[Allah] Yang telah menciptakan kematian dan
kehidupan untuk menguji kalian; siapakah diantara kalian yang terbaik amalnya.” (al-Mulk : 2)
.
✅ Oleh sebab itu Malik bin Dinar rahimahullah mengatakan, “Telah keluar para penduduk dunia dalam keadaan mereka belum menikmati sesuatu yang paling baik di dalamnya, yaitu
mengenal Allah ‘azza wa jalla.” Orang yang benar-benar mengenal Allah tentu akan menghamba kepada-Nya dan meninggalkan sesembahan selain-Nya. Karena tiada yang
menciptakan alam kecuali Allah maka tiada yang berhak disembah selain Dia; Yang Mahapengasih lagi Mahapenyayang.
.
‼ Inilah makna kebahagiaan dan kelezatan iman. Yang telah disabdakan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam , “Pasti akan merasakan lezatnya iman; orang yang ridha Allah sebagai Rabb, islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai rasul.” (HR.Muslim)
.
✅ Kebahagiaan yang melebihi kesenangan dengan harta dan berbagai perhiasan dunia. Kebahagiaan yang bersemayam di dalam hati kaum beriman. Kebahagiaan yang dirasakan mereka yang bertawakal kepada Allah semata. Kebahagiaan yang diperoleh dengan takut dan harap kepada-Nya, mencintai-Nya dan berdoa kepada-Nya.
.
‼ Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk meraih kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat. Wa shallallahu ‘ala Nabiyyina Muhammadin wa ‘ala alihi wa shahbihi wa sallam.
.
➡ Istighfar
.
Bismillah.
✅ Saudaraku yang dirahmati Allah, istighfar adalah kebutuhan setiap manusia. Karena manusia banyak berbuat kekeliruan dan dosa. Bukankah Nabi kita yang mulia shallallahu ‘alaihi wasallam pun telah memberikan teladan untuk banyak-banyak beristighfar?
.
‼ Diantara doa yang dianjurkan untuk dibaca di malam-malam akhir Ramadhan adalah permintaan untuk mendapatkan maaf
dan ampunan dari Allah. Demikian pula dzikir setelah sholat lima waktu; kita juga dianjurkan untuk beristighfar.


✅ Di akhir bulan Ramadhan ini, kita semua harus menyadari bahwa amalan yang kita kerjakan jauh dari kesempurnaan. Amal yang kita lakukan masih butuh untuk diperbaiki dan ditingkatkan. Mari kita periksa amal-amal kita. Menyadarikesalahan dan kekurangan merupakan pintu gerbang untukbmewujudkan penghambaan kepada Allah.
.
‼ Inilah yang disebut oleh para ulama dengan istilah muthola’atu ‘aibin nafsi wal ‘amal . Menelaah aib pada diri dan amal perbuatan.
.
✅ Dengan sikap semacam ini akan tumbuh perendahan diri kepada Allah. Akan tumbuh harapan dan takut kepada-Nya; yang harap dan takut itu merupakan pilar tegaknya ibadah
kepada Allah.
.
‼ Sebagaimana diajarkan dalam bacaan sayyidul istighfar ‘abuu’u laka bini’matika ‘alayya, wa abuu’u bi dzanbii’ aku mengaku kepada-Mu tentang segala nikmat yang Kau beri, dan akumengakui akan segala dosaku… maka ampunilah aku….
.
✅ Di akhir bulan Ramadhan ini pula tidak pantas kita membusungkan dada dan jumawa dengan apa yang kita punya dan kita raih. Karena semua keutamaan dan nikmat itu datangnya dari Allah.
.
‼ Semoga wabah yang masih menerpa kita
di bulan ini melecut semangat kita untuk kembali bertaubat kepada Allah dan terus beristighfar kepada-Nya…
.
✅ Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalibradhiyallahu’anhu, “Tidaklah diturunkan musibah/bala kecuali karena dosa, dan tidaklah diangkat bala itu kecuali dengan sebab taubat.”
.
‼ Ya Allah, terimalah amal kami yang tidak seberapa ini, dan ampunilah dosa-dosa kami. Sesungguhnya Engkau Mahapengampun lagi Penyayang.
.•••••••••••••••••••••••
_*Ya Allah, saksikanlah bahwa kami telah menjelaskan dalil kepada umat manusia, mengharapkan manusia mendapatkan hidayah,melepaskan tanggung jawab dihadapan Allah Ta’ala, menyampaikan dan menunaikan kewajiban kami. Selanjutnya, kepadaMu kami berdoa agar menampakkan kebenaran kepada kami dan memudahkan kami untuk mengikutinya*_
.
_*Itu saja yang dapat Ana sampaikan. Jika benar itu datang dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Semua kebenaran di dalamnya adalah berkat taufiq dari Alloh. Kalau ada yang salah itu dari Ana pribadi dan dari setan, Allah dan RasulNya terbebaskan dari kesalahan itu.*_
.
_*Hanya kepada Allah saya memohon agar Dia menjadikan tulisan ini murni mengharap Wajah-Nya Yang Mulia, dan agar ia bermanfaat bagi kaum muslimin dan menjadi tabungan bagi hari akhir.*_
.
_*Saya memohon kepada Allah Ta’ala Agar menjadikan Tulisan ini amal soleh saat hidup dan juga setelah mati untuk saya dan untuk kedua orang tua saya juga keluarga saya serta seluruh kaum muslimin dihari dimana semua amal baik dipaparkan*_
.
_*Sebarkan,Sampaikan,Bagikan artikel ini jika dirasa bermanfaat kepada orang-orang terdekat Anda/Grup Sosmed,dll, Semoga Menjadi Pahala, Kebaikan, Amal Shalih Pemberat Timbangan Di Akhirat Kelak. Semoga Allah subhanahu wa ta’ala membalas kebaikan Anda.Wa akhiru da’wanā ‘anilhamdulillāhi rabbil ālamīn Wallāhu a’lam, Wabillāhittaufiq*_
.
_*dan Akhir Do’a Kami: Ya Allah, Rabb Jibril, Mikail, dan Israfil; Pencipta langit dan bumi; Yang Maha Mengetahui perkara ghaib dan yang nyata; Engkaulah yang menghukum perselisihan di antara hamba-hamba-Mu; berikanlah petunjuk kebenaran kepada kami terhadap apa yang kami perselisihkan dengan idzin-Mu; sesungguhnya Engkau memberi hidayah kepada orang yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus.’*_
.
_*“Barangsiapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya ada pahala yang sama dengan pahala orang yang mengikutinya dan tidak dikurangi sedikitpun juga dari pahala-pahala mereka.”* (HR Muslim no. 2674)_