.

alhamdulillah

.

*AKIDAH EMPAT IMAM raḥimahumullāh (Abu Hanifah, Malik, Syafi’i,dan Ahmad bin Hanbal) Bag.4*

.

Ustadz Dasman Yahya Ma’ali – Aqidah-Salaf wa Ashabul Hadits

https://archive.org/details/UDM_AqhSalaf

Ustadz Setiawan Tugiyono – Tabshirul-Khalaf

https://archive.org/details/ST_TBs.

Ustadz Fadzla Mujadid – Al-Mukhtashar-Hatsits

https://archive.org/details/UFM_Hatsis

Ustadz Ali Musri Semjan Putra – Kitab-Ushul Iman fi Dhai Al-Kitab wa As-Sunnah

https://archive.org/details/AMSP-UshulIman

Ustadz Muhammad Jundi Robani -Syarah Ushul Sunnah Al-Humaidi

https://archive.org/details/UJR-UshulHumaidi

Ustadz Abu Hanifah Jandriadi Yasin – Al-Aqidah Ash-Shahihah Wa Ma-Yudhadduha

https://archive.org/details/ahjy-aqidahshahih

Ustadz Abdurrahman Thayyib – Aqidah-Salaf wa Ashabul Hadits

https://archive.org/details/UAT-AqidahShobuni

Ustadz Noviyardi Amarullah Tarmizi -Arbauna Haditsan fit Tarbiyah wal-Manhaj

https://archive.org/details/UNT-40Manhaj

Ustadz Abu Zakaria Harits Al-Jabaliy -Syarah Durus Muhimmah Li Ammatil-Ummah

https://archive.org/details/UAZH-DurusMuhim

Ustadz Rizki Nasution – Syarah Tashil Al-Aqidah

https://archive.org/details/URN-AqhJ

Ustadz Abdurrahman Mubarak – Syarah Aqidah Ar-Roziyain

https://archive.org/details/UAM-AqidahRozi

Ustadz Aris Munandar – Syarah Ushul Sunnah Ahmad bin Hanbal

https://archive.org/details/UAM-SyUshulSyt

Ustadz Abu Hanifah Jandriadi Yasin -Ijma’ As-Salaf fil I’tiqad

https://archive.org/details/UAHJY-IjmaSalaf

Ustadz Mizan Qudsiyah – Syarah I’tiqad A’Imatul Hadits

https://archive.org/details/UMQ-AqdImam

Ustadz Muhammad Thamrin – Syarah Ushul Sunnah Al-Humaidi

https://archive.org/details/UMT-SunnahHumaidi

.

Ebook

Sunnah-Sunnah Yang Ditinggalkan-Ustadz Syahrul Fatwa(50hlm)

https://drive.google.com/file/d/1JN4I0KDlv3xQErZAMTr03vKb8MUNlrLa/view?usp=sharing

Kitab Pertama Silsilah al-Aqidah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab(394hlm)

https://drive.google.com/file/d/1ONEbdhfCPICrjCYl_Osnyl9nhy-h0xoc/view

Syarah Al Ushul Ats Tsalatsah dan Al Qawa’id al-Arba’-Ust.Firanda Andirja(142hlm)

https://drive.google.com/file/d/1GEqgCagAzA8oaoU3VrdD5hhMc4f1ynsi/view?usp=drivesdk

Syarah Rinci Rukun Imam Jilid 1-Ust.DR.Firanda Andirja(415hlm)

https://drive.google.com/file/d/1G_tSzxNZexJoxmeiMXt76w5qEaGbAER5/view?usp=drivesdk

Syarah Rinci Rukun Imam Jilid 2-Ust.DR.Firanda Andirja(431hlm)

https://drive.google.com/file/d/1GeBGtRauuPyf1T_YlrsHje0dtGlwW03D/view?usp=drivesdk

Syarah Rinci Rukun Imam Jilid 3-Ust.DR.Firanda Andirja(215hlm)

https://drive.google.com/file/d/1Gf-ej2oBWYoLUxvrMOLGzmoaDGqz2Ild/view?usp=drivesdk

*LANDASAN-LANDASAN IMAN DI BAWAH CAHAYA AL-QUR’AN DAN SUNNAH-Dr. Shaleh bin Sa’ad as Suhaimy, Prof. Dr. Abdur Razzaq bin Abdul Muhsin al ‘Abbad dan Dr. Ibrahim bin ‘Amir ar Ruhaily.

https://drive.google.com/file/d/10La7qZBX0KKsLOyCVBpchkM9K5B5pLVV/view?usp=drivesdk

*Negeri Haram-DEFINISI, NAMA,KEUTAMAAN, KEKHASAN DAN HUKUM-HUKUM TENTANGNYA-PROF. DR. MAHMUD BIN-AHMAD BIN SHALIH AL-DAUSARY(25hlm)*

https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_books/single/id-negeri-haram.pdf

*MIRAS BIANG KERUSAKAN-Ustadz M. Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.*

https://drive.google.com/file/d/166NUbb1Co0K8r3rSL2np4_eC81s858QB/view?usp=drivesdk

*AQIDAH AL-WALA’ WAL BARA’-Mohamad Saifudin Hakim, M.Sc.*

https://drive.google.com/file/d/15PJxk88gN9j2BKog9Ey7e9njnq4l1ASf/view?usp=drivesdk

200 Tanya Jawab Islam

https://drive.google.com/file/d/15QISnGEytqLTvciV2Ay7ymWvHiN0P_10/view?usp=drivesdk

Buah Ilmu adalah Amal

https://drive.google.com/file/d/15DTvt58YX9DPLT6AIQL-_BpIR9ryHzXT/view?usp=drivesdk

*50 Soal Jawab Akidah-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu (40hlm)*

https://drive.google.com/file/d/1VghCgeDrITjvkqB4GRc0tJZKFpDNgGI7/view

*Ensiklopedia Akidah Islam*

https://albayyinatulilmiyyah.files.wordpress.com/2016/03/135-ensiklopedi-khutbah-pilihan-isi.pdf

*TANYA JAWAB TAUHID DR.Ibrahim Sholih Al-Khidairiy (145Hlm)*

http://www.islamicbook.ws/indonesian/indonesian-081.pdf

*Hak Allah dan Hak Hamba Mutiara Faidah Hadits Mua’dz bin Jabal(97Hlm)*

https://drive.google.com/file/d/1KAp3QDm9or_hv1OwgmeheedgevZ6hasi/view?usp=drivesdk

*”LANDASAN-LANDASAN IMAN DI BAWAH CAHAYA AL KITAB DAN AS SUNNAH”(591Halaman)*

https://drive.google.com/file/d/10La7qZBX0KKsLOyCVBpchkM9K5B5pLVV/view?usp=drivesdk

https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_books/single/id_landasan_iman_di_bawah_cahaya_al_Quran_dan_Sunnah.pdf

*Aqidah Islam-Ust. Marwan Hadidi (109Hlm)*

https://app.box.com/s/ktfu1qsi7rv9f8ogrvielvi57inj3wnj

*Buku Serial Dasar-Dasar Islam : Menjaga Aqidah-Bagaimana Beraqidah Ahlussunnah dan Membentengi diri dari keyakinan yang Salah (133Hlm)*

https://drive.google.com/file/d/1FcBDkv6gfR5WoAFWPsV3Neosno3pL0Nk/view

*AKIDAH AL-MUZANI (Murid al-Imam asy-Syafii)-Abu Utsman Kharisman 362Hlm*

https://pustakahudaya.files.wordpress.com/2015/03/buku-penjelasan-syarhus-sunnah-lil-muzani-ed-1-0.pdf

*Kitab Ushulus Sunnah, karya Imam Ahmad bin Hanbal*

https://drive.google.com/file/d/0Bx7DPlyk_AgSczZFWkRCQWFKU0E/view?usp=docslist_api

*(Beberapa Petunjuk Nabi Shallallahu ‘Alaihi-Wa Sallam Dalam Meniti Hidup Di Dunia)-Marwan bin Musa (611Hlm)*

https://drive.google.com/file/d/0Bx0SaxmNLRN2YTRFWnZuUHI4aUE/view

*Bimbingan Islam Untuk Pribadi dan Masyarakat-Syekh Muhammad bin Jamil Zainu 162Hlm*

http://www.islamicbook.ws/indonesian/indonesian-11.pdf

*Kitab Ushulus Sunnah, karya Imam Ahmad bin

Hanbal (matan & terjemahan)-32Hlm*

https://drive.google.com/file/d/0Bx7DPlyk_AgSczZFWkRCQWFKU0E/view

*Syarah Ushuulus Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal,karya Ahmad Hendrix(220Hlm)*

https://drive.google.com/file/d/0B3FT6ui1GzNVX1Q0di0xSEtWNjg/view?usp=drivesdk

*42 Hadits Metode Dakwah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam-Muhammad Nur Faqih (92Hlm)*

https://drive.google.com/file/d/1v_JwB_eOygqd4Cm-OfJYgjmeCqE4SK9A/view

*75 Masalah Penting yang Harus Diketahui Setiap Muslim – Ust.Marwan Hadidi (44Hlm)*

https://app.box.com/s/zoc6e576mx8uc0q8vlgb0aipxului1id

*Buku Serial Dasar-Dasar Islam : Beribadah Sesuai Fiqih(Bagaimana Bersyariah Dalam Menjalani Ibadah dan Mumalah-(177Hlm)*

https://drive.google.com/file/d/1FaOekZUUjcZprCBHFm3fZy_JoBjIuBFB/view

https://drive.google.com/uc?authuser=0&id=0B8GlWYY3_KOAR0swYTY5VVBuc2M&export=download

*Ringkasan Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah – Ust. MarwanHadidi (59Hlm)*

https://app.box.com/s/y03rfqdaz63eybvvsjssyf2vg67p7bc4

*Syarah dan Ta’liq Aqidah Ath-Thahawiyah-Syaikh Al-Albani (138Hlm)*

https://drive.google.com/file/d/0BzpXrhky82aCRWZUSlRfZlQ4eXc/view?usp=drivesdk

https://app.box.com/s/adl52e7dimof5wad1ej9j4p4nvz4b67f

Akidah Salaf Vs Ilmu Kalam Jilid 1 dan 2 – Syaikh

Abdul Aziz Marzuq Ath – Tharifi.

Jilid 1(447hlm): https://drive.google.com/file/d/1AZ75phD727Ygd0yytJcVZkqZtP5kWADM/view

Jilid 2(390 hlm): https://drive.google.com/file/d/1ASVl2w8OYkl90wlxwYXA6Wpi62iM4c06/view

Minhajul Muslim (Pedoman Bekal Hidup Ideal Seorang Muslim)-Abu Bakar Jabil al Jaza’iri(900Hlm)

https://drive.google.com/file/d/1BLiV2yp1B5HsfP7Ic9reFOM8Zrhh40U8/view?usp=drivesdk

*FAKTOR-FAKTOR PENOPANG MANTAPNYA AQIDAH-Syaikh Prof. Dr. Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr*

https://drive.google.com/file/d/1gn9_-AH-V3VB24P6YSIpDe04zcsw-HGW/view?usp=drivesdk

*HAL-HAL YANG MERUSAK AQIDAHSyaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz*

https://drive.google.com/file/d/1W73_PCdMVJQshQC-bxTZ-wV9Ue-n9I0N/view?usp=drivesdk

*10 POKOK AQIDAH AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan*

https://drive.google.com/file/d/1BTQN7xz8XTWSsZaODeAbmXZz3Cr8_sE7/view?usp=drivesdk

*KEMILAU INDAH AQIDAH IMAM ASY-SYAFI’I-Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi *

https://drive.google.com/file/d/1lhC2PEMeFJ-1cIYFME6pFdVy5EHdkvK-/view?usp=drivesdk

*RAHASIA AKIDAH ULAMA SYAFI’IYAH-Chandra Ibnu Darman, S.H(84hlm)

https://drive.google.com/file/d/1Sgcb7RA4Q2PoroQ5Z3vKEn9qS2rNSTCK/view?usp=drivesdk

*AQIDAH ISLAM-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu*

https://drive.google.com/file/d/19_tsEqakC25Zteq9JXaq6r5cxzweIG09/view?usp=drivesdk

*RISALAH SYARHUS SUNNAH LIL MUZANI (AQIDAH IMAM MUZANI)-Syaikh Ismail bin Yahya al-Muzani asy-Syafi’i*

https://drive.google.com/file/d/16rEYZkgBF5BChyqNwu5lTg3UemCsbQwT/view?usp=drivesdk

*AKIDAH EMPAT IMAM (ABU HANIFAH, MALIK, SYAFI’I, DAN AHMAD BIN HANBAL)-121hlm*

https://drive.google.com/file/d/1QeAM9eg8e0cei_1Rim50i9UMiidfhO8u/view?usp=drivesdk

Ambillah Akidahmu dari Alquran dan As-Sunnah Ash-Shahihah-Syaikh Muhammad Jamil Zainu (60hlm)

https://app.box.com/s/6pzfzyy36py3l50eun6y7ebv5qe4sq55

*”KHUDZ AQIDATAK” (INILAH AQIDAHMU”)-Ambillah Akidahmu dari Al-Quran dan-Hadist yang Shahih Karya:Syaikh Muhammad Jamil Zainu 80Hlm*

https://drive.google.com/file/d/1tbIwzF0P9HPfylEhjJIAKwaymnw-rCBZ/view

*Ringkasan Keyakinan Ahlus Sunnah-142Hlm*

https://albayyinatulilmiyyah.files.wordpress.com/2014/06/81-ringkasan-keyakinan-ahlus-sunnah-pdf.pdf

*Apakah yang Dimaksud Dengan Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah-Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin 101Hlm*

http://www.islamicbook.ws/indonesian/indonesian-73.pdf

Mengenal Akidah Imam Madzhab-Ustadz Badrussalam

https://kajian.net/kajian-audio/Ceramah/Badrusalam/Mengenal%20Aqidah%204%20Imam%20Madzhab/Mengenal%20Aqidah%204%20Imam%20Madzhab.mp3

Ustadz Harits Abu Naufal – Al-I’tiqad Al-

Aimmah Al-Arba’ah

https://archive.org/details/UHA-Aqidah4

.

Ebook

*SYUBHAT PARA PENGAGUNG KUBUR*

*Fenomena ditengah masyarakat menunjukan bahwa animo untuk mengunjungi benda² bersejarah, terkhusus kuburan para wali semakin tahun terus meningat, bahkan perkaranya diperparah dgn dijadikan objek bisnis menjadi ’WISATA RELIGIUS’. Berbagai argumen mereka kemukakan untuk melegalkan acaranya tersebut, tapi, apakah benar hal tersebut dibolehkan. Untuk lebih jelas silahkan baca risalah ini*

https://drive.google.com/file/d/1CUX5yFlHNen_CWLYdU6Bf2bLUbjpVjKZ/view?usp=drivesdk

.

Peringatan Penting Menggunakan KuburanSebagai Mesjid (Tahdzirus Sajid)

Muhammad Nashiruddin Al-Albani 95Halaman

https://archive.org/download/Muhammad_Nashiruddin_Al_Albani/Peringatan%20Penting%20%20Menggunakan%20Kuburan%20Sebagai%20Mesjid%20(Tahdzirus%20Sajid)%20–%20al%20Albani.pdf

*MEMBONGKAR SYRIK DAN BID’AH DARI AKARNYA-102Hlm*

http://www.islamicbook.ws/indonesian/indonesian-100.pdf

*RINGKASAN TAUHID DAN SYIRIK – Nor Kandir.ST (72Hlm)*

https://norkandirblog.files.wordpress.com/2018/03/ringkasan-tauhid-dan-syirik-pustaka-syabab.pdf

*Pandangan Ulama Bermazhab Syafi’i Tentang Syirik-DR.Muhammad binAbdurrahman Al Khumayyis 73Hlm*

http://www.islamicbook.ws/indonesian/indonesian-40.pdf

*Kupas Tuntas Tentang Tawassul-Abu Anas Ali bin Husain Abu Lauz(198halaman)*

https://app.box.com/s/u5ck27z03klxxcr94psyzi2dwoto73e

Tawassul- Syaikh Muhammad Nashirudin Al Albani 197Hlm

https://archive.org/download/Kumpulan_Hadist_karya_Al_Albani/Tawassul.pdf

TAWASSUL YANG DIPERBOLEHAKN DAN YANG DILARANG

http://www.islamicbook.ws/indonesian/indonesian-094.pdf

Pengakuan Mantan Pemuja Kubur(KUBURIYYUN)-Abdul Mu’nim Al Jaddawi 44Hlm

http://www.islamicbook.ws/indonesian/indonesian-46.pdf

Tawassul Masyru’ dan Mamnu’-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah al Juhani

45Hlm

http://www.islamicbook.ws/indonesian/indonesian-78.pdf

Kesyirikan Pada Umat-umat Terdahulu (membahas kesyirikan sebelum kaum nabi Musa sampai nabi Isa ‘alaihissalam)-Syaikh Abu Bakar Muhammad Zakaria 192hlm

https://drive.google.com/file/d/121ekZULdXfgSyRg-4nBRK7TC9gL39u0N/view?usp=drivesdk

Kesyirikan Pada Umat-umat Terdahulu (membahas Ideologi dan Sejarah Awal Kesyirikan Pada Masyarakat Arab hingga Masa Jahiliah) -Syaikh Abu Bakar Muhammad Zakaria 310hlm

https://drive.google.com/file/d/122JMp-zxhHm4Owsw-dr3XNKeyiGNg-8l/view?usp=drivesdk

*Dosa Syirik-Ustadz Sofyan Chalid bin Idham Ruray,Lchafizhahullah(55Hlm)*

https://app.box.com/s/opnhygtt9gdolri0ar9bnyxlnikajchv

https://drive.google.com/file/d/18sZxlqxphrNKA2qUxckVStd5w87X7Hj_/view

●●●●●●●●●●

*Bekal Muwahid (Menjawab Dalih Pengagungan Wali) 55Hlm*

https://drive.google.com/file/d/0B8vJSWqLZFYQQjhMRldwLTFxbkU/view

*Wali Allah Bukan Wali Setan by Ustadz Ibnu ‘Abidin As-Soronji*

https://archive.org/download/WaliAllahBukanWaliSetan/Wali%20Allah%20Bukan%20Wali%20Setan.pdf

*Wali Allah Versus Wali Syaithan*

https://www.box.com/s/4af883fb72f0f2e93740

*Para Wali Allah*

https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_articles/single2/id_Para_Wali.pdf

*Keramat Para Wali*

https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_fatawa/single/id_Keramat_Para_Wali.pdf

*7 Kaedah Tentang Karomah Wali*

https://www.dropbox.com/s/lqzbw6z6orjiahz/buletin-dakwah-jumat-edisi-18.zip?dl=1

*Wali Allah Vs Wali Setan*

https://www.dropbox.com/s/fen3lf346vsoxns/buletin-dakwah-jumat-edisi-16.rar?dl=1

*KASYFUS SUBHAT Mengungkap Kebatilan Argumen Penentang Tauhid 89Hlm*

https://drive.google.com/file/d/1V6XKHSbIBaJx0s2Xst_VegQA0KHwjh-f/view

*Kasyfu Syubuhat (Bantahan Terhadap Syubhat-Syubhat Para Penyeru Kesyirikan)-47hlm*

https://archive.org/download/trjmh-kasyfu-syubhat/Kasyfu%20Syubuhat%20(Bantahan%20Terhadap%20Syubhat-Syubhat%20Para%20Penyeru%20Kesyirikan).pdf

Kupas Tuntas Masalah Syafa’at-Ust.Abu Ubaidah As Sidawy (41Hlm)

https://app.box.com/s/bo5npihb6xp19mue87fmlqij90ttiy9w

https://drive.google.com/file/d/1gwO7IZhon_N2lFp6PNJJvE0ZsUtXyXVx/view

*Syarah Masail Jahiliyah( Permasalahan Jahiliyah)Syaikhul Islam, Pembaharu, Syaikh Muhammad bin Abdulwahhab.Rahimahullah ta’ala.Pensyarah :Syaikh DR. Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan(408hlm)*

https://app.box.com/s/atks2x0f8uio8yhauxndrc5g0jb0dhnp

*“LANDASAN-LANDASAN IMAN DI BAWAH CAHAYA AL KITAB DAN AS SUNNAH”(591Halaman)*

https://ibnumajjah.files.wordpress.com/2018/03/landasan-landasan-imam.pdf

Kesalahan-Kesalahan Ketika Ziarah Kubur

https://imnasution.files.wordpress.com/2017/01/kesalahan-kesalahan-ketika-ziarah-kubur.pdf

*KEHIDUPAN ALAM KUBUR 42HLM*

https://archive.org/download/KEHIDUPANALAMKUBUR/KEHIDUPAN%20ALAM%20KUBUR.pdf

KupasTuntas Masalah Syafa’at-Ust.Abu Ubaidah As Sidawy (41Hlm)

https://app.box.com/s/bo5npihb6xp19mue87fmlqij90ttiy9w

https://drive.google.com/file/d/1gwO7IZhon_N2lFp6PNJJvE0ZsUtXyXVx/view

Syafaat

https://albayyinatulilmiyyah.files.wordpress.com/2012/12/10-syafaat.pdf

Syafaat Agung Rasulullah

https://imnasution.files.wordpress.com/2014/06/syafaat-agung-rasulullah.pdf

MayitTidak Mendengar Menurut PengikutImam Hanafi-M Nashruddin Al-Albani (194hlm)

https://drive.google.com/file/d/0BzDT5zrhbMyDcDFkQjJZbER5bVk/view

Gabung Grup WA

Khusus Ikhwan

https://chat.whatsapp.com/IZlFH3S1yTMDDwByL7jpLu

Khusus Akhwat

https://chat.whatsapp.com/CkYZuMBZ4cS9pbNzWxvAlD

https://mobile.facebook.com/dakwahsalafushsholih/

https://www.instagram.com/zainudinayyubi

Join Channel Telegram

Ebook Sunnah

https://t.me/pemurniantauhid

●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●

*Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta.Selawat dan salam kepada nabi kita Muhammad,penghulu para rasul, serta kepada keluarga dansegenap sahabat-sahabatnya. Ammā ba’du:*

.

*Ini adalah tulisan ringkas tentang apa yang-wajib dipelajari dan diyakini oleh manusia, berupapermasalahan tauhid dan usuluddin (pokok-agama) serta beberapa perkara yang berkaitan-dengannya, yang diambil dari kitab-kitab akidah-karya-Imam yang empat:Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i,dan Imam Ahmad bin Hanbal serta para pengikut-mereka raḥimahumullāh Ta’ālā yang telah-bersepakat di atas akidah Ahlussunnah waljamaah-dan tidak berselisih di dalamnya. Seperti kitab:*

.

*- Al-Fiqhul Akbar karya Abu Hanifah raḥimahullāh(w. 150H);*

*- Al-‘Aqīdah aṭ-Ṭaḥāwīyah karya Aṭ-Ṭaḥāwī (w.321H) berikut penjelasannya oleh Al-‘Allāmah-Abu al-‘Izz al-Hanafi (w. 792H)*

*- Muqaddimah ar-Risālah karya Ibnu Abi Zaid al-Qairawānī al-Māliki (w. 386H);*

*- Uṣūlus Sunnah karya Ibnu Abi Zamanain al-Mālikī (w. 399H);*

*-At-Tamhīd Syarḥul Muwaṭṭa` karya Ibnu Abdil-Barr al-Mālikī (w. 463H);*

*- Ar-Risālah fī I’tiqād Ahlil Ḥadīṡ karya aṣ-Ṣābūnī-asy-Syāfi’ī (w. 449H);*

*- Syarḥus Sunnah karya Al-Muzani murid asy-Syafi’ī (w. 264H);*

*- Uṣūlus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal(w. 241H);*

*- As-Sunnah karya putra Imam Ahmad bin-Hanbal, Abdullah (w. 290H);*

*- Sunnah karya Al-Khallāl al-Hanbalī (. 311H);*

*- Al-Bida’ wannahyu ‘anhā karya Ibnu Waḍḍāh al-Andalusī (w. 287H);*

*- Al-Ḥawādiṡ wal Bida’ karya Abu Bakr aṭ-Ṭarṭūsyī-al-Mālikī (w. 520H);*

*- Al-Bā’iṡ ‘alā Inkāril Bida’ wal Ḥawādiṡ karya Abu-Syāmah al-Maqdisi asy-Syāfi’ī (w. 665H);*

.

*dan kitab-kitab akidah lainnya yang ditulis oleh-para imam dan pengikut-pengikut mereka dalam-rangka mendakwahkan kebenaran, menjaga-Sunnah dan akidah serta bantahan terhadapberbagai bid’ah, kebatilan, dan khurafat.*

.

*Saudaraku se-Islam, Jika Anda adalah-pengikut salah satu imam empat mazhab tersebut,berikut ini adalah akidah imam Anda. Sebagaimana-Anda mengikutinya dalam masalah hukum (fikih),maka ikutilah juga dia dalam masalah akidah.*

.

*Tulisan ini disusun dalam bentuk tanya-jawab-untuk memudahkan penyampaian materi dan-mengingatnya.*

.

*Hanya kepada Allah kita memohon agar-semua diberi taufik untuk menerima kebenaranserta ikhlas di dalamnya dan meneladani(mutaba’ah) Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam.*

.

*Semoga Allah melimpahkan selawat dan-salam kepada nabi kita Muhammad, serta keluarga-dan sahabatnya.*

.

*Soal: Jika ditanyakan kepada Anda,apakah syafaat itu?*

.

*Jawab: Katakanlah, syafaat adalah menjadi-perantara atau menjadikan orang lain sebagai-perantara untuk memperoleh manfaat dan-kebaikan atau mencegah kejahatan dankeburukan.*

.

*Soal: Jika ditanyakan kepada Anda, apa-sajakah jenis-jenis syafaat itu?*

.

*Jawab: Katakanlah, ada tiga macam:*

.

*1. Syafaat yang ditetapkan, yaitu syafaat yang-hanya diminta kepada Allah. Allah Ta’ālā-berfirman, “Katakanlah, semua syafaat milik-Allah.” (Az-Zumar: 44) Yaitu syafaat agar-selamat dari siksa neraka dan memperoleh-nikmat surga.*

.

*Syafaat ini memiliki dua syarat:*

.

*a. Izin Allah bagi pemberi syafaat untuk-memberi syafaat. Sebagaimana Allah Ta’ālā-berfirman, “Tiada yang dapat memberi-syafaat di sisi Allah kecuali atas izin-Nya.”*

(Al-Baqarah: 255)

.

*b. Rida Allah untuk orang yang diberi syafaat.Berdasarkan firman Allah Ta’ālā, “Dan-mereka tidak memberi syafaat melainkan-kepada orang yang diridai-Nya.” (Al-Anbiyā`:28)*

.

*Allah Subḥānahu wa Ta’ālā telah-menghimpun kedua syarat ini dalam firman-Nya, “Dan betapa banyak malaikat di langit,syafaat mereka sedikit pun tidak berguna-kecuali sesudah Allah mengizinkan (dan-hanya) bagi orang yang Dia kehendaki dan-Dia ridhai.” (An-Najm: 26)*

.

*Maka siapa saja yang ingin mendapatkan-syafaat, hendaklah dia memintanya kepada-Allah Subḥānahu wa Ta’ālā, karena Dia-lah-yang memiliki dan mengizinkannya, jangan-minta kepada selain Allah. Berdasarkan-sabda Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam, “Jika-kamu memohon, maka mohonlah kepada-Allah.” (HR. Tirmizi) Anda bisa berdoa: YaAllah, masukkanlah aku ke dalam orang-orang yang diberikan syafaat oleh Nabi-Mu-ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam pada hari Kiamat.*

.

*2. Syafaat yang ditiadakan, yaitu yang diminta-kepada selain Allah dalam perkara yang tidak-dapat dipenuhi kecuali oleh Allah. Syafaat ini-adalah syafaat yang syirik.*

.

*3. Syafaat di dunia antara manusia. Yaitu syafaat-di antara manusia yang masih hidup di dunia-dalam perkara yang mampu mereka lakukan-dan dalam kebutuhan duniawi yang dibutuhkan-oleh sebagian orang dari sebagian yang lain.Syafaat ini dianjurkan apabila dalam kebaikan,dan diharamkan bila dalam keburukan.*

.

*Berdasarkan firman Allah Ta’ālā, “Barangsiapa-yang memberikan syafaat yang baik, niscaya-dia akan memperoleh bagian (pahala) darinya.Dan barangsiapa yang memberikan syafaat-yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian(dosa) darinya.” (An-Nisā`: 85)*

.

*Soal: Jika ditanyakan kepada Anda,apakah syafaat boleh diminta langsung-kepada Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa-sallam, para nabi, orang-orang saleh,dan orang-orang yang mati syahid-karena mereka akan memberi syafaat-di hari Kiamat kelak?*

.

*Jawab: Katakanlah, syafaat hanya milik Allah Ta’ālā.*

.

*Sebagaimana firman Allah Ta’ālā, “Katakanlah,semua syafaat-milik Allah.” (Az-Zumar: 44) Maka-kita memohonnya kepada Allah yang memilikinya-dan yang mengizinkannya, sebagai wujud ketaatan-kepada Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam yang-telah bersabda, “Jika kamu memohon, maka-mohonlah kepada Allah.” (HR. Tirmizi) Kita bisa-berdoa: Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam-orang-orang yang diberikan syafaat oleh Rasul-Mu-ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam pada hari Kiamat.*

.

*Soal: Jika ditanyakan kepada Anda,bagaimana hukum menjadikan orang-yang sudah mati sebagai pemberi-syafaat antara dirinya dengan Allah-Ta’ālā dalam mewujudkan keinginan-nya?*

.

*Jawab: Katakanlah, perbuatan ini tergolong syirik-besar. Karena Allah Ta’ālā mencela orang yang-membuat perantara antara dirinya dengan Allah.Allah Ta’ālā berfirman tentang mereka, “Dan-mereka menyembah tuhan selain Allah yang tidak-dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan-tidak (pula) memberi manfaat, dan mereka-berkata, ‘Mereka itu pemberi syafaat bagi kami di-sisi Allah.’ Katakanlah, ‘Apakah kamu hendak-mengabarkan kepada Allah apa yang tidak-diketahui-Nya di langit dan tidak (pula) di bumi?’Mahasuci Allah dan Mahatinggi dari apa yang-mereka persekutukan (itu).” (Yunus :18)*

.

*Allah mengecap mereka berbuat syirik dalam-firman-Nya, “Mahasuci dan Mahatinggi (Allah) dari-apa yang mereka persekutukan (itu).” Kemudian-Allah memvonis mereka sebagai orang kafir, Dia-berfirman, “Sesungguhnya Allah tidak menunjuki-orang-yang pendusta dan sangat kafir.” (Az-Zumar:3) Dan firman Allah Ta’ālā tentang mereka bahwa-mereka berkata tentang para pemberi syafaat ini,”Dan orang-orang yang mengambil pelindung-selain Allah (berkata), ‘Kami tidak menyembahmereka melainkan agar mereka mendekatkan-kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.’”*

(Az-Zumar: 3)

.

*Soal: Jika ditanyakan kepada Anda,apakah bisa dipahami dari firman-Allah Ta’ālā (artinya): “Sungguh-sekiranya mereka setelah menzalimi-dirinya itu datang kepadamu(Muhammad), lalu memohon ampunan-kepada Allah, dan Rasul pun-memohonkan ampunan untuk mereka,tentulah mereka mendapati Allah Maha-Penerima taubat lagi Maha Penyayang”(An-Nisā`: 64) bahwa meminta kepada-Rasul ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam agarmemohonkan ampunan tetap boleh-meskipun beliau telah wafat?*

.

*Jawab: Katakanlah, meminta kepada Rasul-ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam agar dimohonkan-ampunan khusus berlaku pada masa hidup beliau-ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam, tidak setelah beliau-wafat. Tidak ada dalam berita yang sahih dari para-sahabat, dan tidak pula dari generasi terbaik-bahwa mereka meminta kepada Rasulullah-ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam agar dimohonkanampunan setelah beliau wafat. Juga, karena Nabi-ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam ketika diminta oleh-Aisyah raḍiyallāhu ‘anha agar berdoa dan-memohonkannya ampunan setelah dia wafat,beliau berkata kepadanya, “Itu seandainya terjadi-dan aku masih hidup, aku akan memohonkan-ampunan untukmu dan mendoakanmu.” (HR.Bukhari)*

.

*Hadis ini menjelaskan ayat di atas, bahwa meminta-kepada Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam agar-dimohonkan ampunan berlaku ketika beliau masih-hidup, tidak setelah beliau wafat.*

.

*Tidak ada yang meminta kepada beliau agar-dimohonkan ampunan setelah beliau wafat kecuali-sebagian orang dari generasi akhir setelah generasi-terbaik berakhir dan bidah tersebar serta-kebodohan merajalela. Ketika itu sebagian mereka-melakukannya, dan mereka telah menyelisihi-manhaj salafussaleh yang memiliki ilmu kuat dan-para imam yang diberi petunjuk dari kalangan-sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak-mereka dengan baik.*

.

*Soal: Jika ditanyakan kepada Anda, apa-maksud dari firmanAllah Ta’ālā(artinya), “Wahai orang-orang yang-beriman,bertakwalah kepada Allah-dan carilah wasilah (jalan) untuk-mendekatkan diri kepada-Nya” (Al-Mā`idah: 35)?*

.

*Jawab: Katakanlah, maknanya adalah-mendekatkan diri kepadaAllah dengan mematuhi-Nya dan mengikuti Rasul-Nya ṣallallāhu ‘alaihi wa-sallam. Inilah wasilah yang Allah perintahkan untuk-mendekatkan kita kepada-Nya. Demikian itu,karena wasilah artinya sesuatu yang mengantarkan-kepada tujuan, dan tidak dapat mengantarkan-kepada tujuan kecuali apa yang disyariatkan oleh-Allah dan Rasul-Nya berupa tauhid dan mengamalkan ketaatan.*

.

*Wasilah itu bukan menghadapkan diri kepada para-wali dan orang-orang yang ada di dalam kubur. Ini-termasuk memutar balikkan nama dan-menamakan sesuatu bukan dengan namanya. Ini-tidak lain adalah tipu daya setan dari jenis manusiadan jin untuk menyesatkan manusia dari jalan-petunjuk menuju surga.*

.

*Soal: Jika ditanyakan kepada Anda, apa-arti tawasul?*

.

*Jawab: Katakanlah, arti asal tawasul adalah-mendekatkan diri. Dan menurut istilah syariat ialah-mendekatkan diri kepada Allah Ta’ālā dengan-menaati-Nya, beribadah kepada-Nya, mengikuti-Nabi-Nya ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam, dan-melakukan segala hal yang dicintai dan diridai oleh-Allah.*

.

*Soal: jika ditanyakan kepada Anda,berapa macam tawasul?*

.

*Jawab: Katakanlah, tawasul ada dua macam:tawasul yang disyariatkan dan tawasul yang-dilarang.*

.

*Soal: Jika ditanyakan kepada Anda, apa-sajakah tawasul yang disyariat-kan?*

.

*Jawab: Katakanlah:*

.

*a. Tawasul kepada Allah dengan menyebut nama-nama-Nya.Allah Ta’ālā berfirman, “Dan Allah-memiliki Asmā`ul Ḥusnā (nama-nama yang-terbaik), maka memohonlah kepada-Nyadengan menyebut Asmā`ul Ḥusnā itu.” (Al-A’rāf:180) Juga dengan menyebut sifat-sifat-Nya,sebagaimana dalam sabdaNabi ṣallallāhu‘alaihi wa sallam, “Yā Ḥayyu yā Qayyūm,dengan sifat rahmat-Mu aku memohon-pertolongan.” Ini adalah bentuk-tawasul kepada-Allah dengan sifat rahmat.*

.

*b. Tawasul kepada Allah dengan amal saleh yang-ikhlas karenaAllah dan sesuai petunjuk sunah-Rasul-Nya ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam. Seperti-ucapan orang yang berdoa: Ya Allah, dengan-keikhlasanku kepada-Mu dan kesetiaanku-mengikuti sunnah Nabi-Mu ṣallallāhu ‘alaihi wa-sallam, sembuhkanlah aku dan berilah aku-rezeki. Juga seperti tawasul dengan keimanan-kepada Allah Subḥānahu wa Ta’ālā dan kepada-Rasulullahṣallallāhu ‘alaihi wa sallam. Allah-Ta’ālā berfirman, “Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru-kepada iman, (yaitu), ‘Berimanlah kamu kepada Rabbmu,’ maka kami pun beriman. Ya-Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan-wafatkanlah kami beserta orang-orang yang-berbakti.” (Āli ‘Imrān: 193) Setelah bertawasul-seperti itu, mereka lantasberdoa kepada Allahseraya berkata, “Ya Rabb kami, berilah kami apa-yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui-rasul-rasul-Mu. Dan janganlah Engkau hinakan-kami pada hari Kiamat.Sesungguhnya Engkautidak pernah-mengingkari janji.” (Āli ‘Imrān:194)*

.

*Juga sebagaimana kisah tawasul tiga orang yang-terjebak batu besar di dalam gua menggunakan-amal saleh mereka agar Allah menghilangkan-kesulitan yang sedang mereka alami. Seperti-dsbutkan dalam hadis Ibnu Umar dalam aṣ-Ṣaḥīḥain bahwa Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa-sallam menceritakan kepada para sahabat-tentang kisah tiga orang yang terkurung batu-besar pada saat mereka di dalam gua. Lalu-mereka memohon kepada Allah dengan amal-saleh mereka masing-masing supaya Allah-mlonggarkan batu itu agar mereka bisa keluar,hingga batu tersebut terbuka.*

.

*c. Tawasul dengan doa orang saleh yang hadir dan-mampu, seperti orang yang minta kepada laki-laki saleh agar berdoa kepada Allah untuknya.Sebagaimana permintaan para sahabatraḍiyallāhu `anhum kepada Al-Abbās supaya-berdoa kepada Allah untuk menurunkan hujan-bagi mereka, dan permintaan Umar bin Khaṭab-raḍiyallāhu ‘anhu kepada Uwais al-Qarni agar-berdoa untuknya. Juga seperti permintaan doa-anak-anak Yakub kepadanya. Allah Ta’āla-berfirman, “Mereka berkata, ‘Wahai ayah kami,mohonkanlah ampunan bagi kami atas dosa-dosa kami, sesungguhnya kami adalah orang-yang-berdosa.” (Yusuf: 97)*

.

*Soal: Jika ditanyakan kepada Anda, apa-sajakah tawasul yang dilarang?*

.

*Jawab: Katakanlah, yaitu tawasul yang dibatalkan-oleh syariat. Seperti orang yang bertawasul dengan-orang-orang mati dan meminta pertolongan serta-syafaat kepada mereka. Tawasul semacam ini-adalah syirik berdasarkan kesepakatan para imam,sekalipun sosok yang digunakan bertawasul-berasal dari kalangan nabi atau wali.*

.

*Allah Ta’ālā berfirman, “Dan orang-orang yang-menjadikan selain Allah sebagai pelindung(berkata), ‘Kami tidak menyembah mereka-melainkan (berharap) supaya mereka-mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.’” (Az-Zumar: 3) Kemudian Allah-mengiringi keterangan tentang sifat mereka ini-dengan vonis terhadap mereka, yaitu Allah Ta’ālā-berfirman, “Sesungguhnya Allah akan memberi-putusan di antara mereka tentang perkara yang-tengah mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak-memberi petunjuk kepada orang yang pendusta-dan yang sangat kafir.” (Az-Zumar: 3) Allah-memvonis mereka kafir dan keluar dari agama.*

.

*Demikian pula, termasuk tawasul yang dilarang-adalah tawasul yang tidak dijelaskan hukumnya-oleh syariat. Sebab tawasul itu ibadah, sedangkan-ibadah harus tauqīfīyah (berlandaskan dalil sahih).Seperti tawasul dengan kedudukan, benda, atauyang lainnya. Contohnya ucapan sebagian orang:Ya Allah, ampunilah aku dengan kedudukan al-Habīb; atau: Ya Allah, kami memohon kepada-Mu-dengan Nabi-Mu, atau dengan kedudukan orang-orang yang saleh atau dengan tanah makam fulan,dan seterusnya. Tawasul semacam ini tidak pernah-disyariatkan oleh Allah dan tidak pula Rasulullah,sehingga merupakan bidah yang harus dihindari.*

.

*Tawasul semacam ini dan yang sebelumnya tidak-diketahui pernah dilakukan oleh generasi-salafussaleh dari kalangan sahabat, tabiin, dan-para ulama yang diberi petunjuk. Semoga Allah-meridai mereka semua.*

.

*Soal: Jika ditanyakan kepada Anda, ada-berapakah macam ziarah kubur bagi-laki-laki?*

.

*Jawab: Katakanlah, ada dua macam:*

.

*1. Ziarah yang disyariatkan dan pelakunya diberi-pahala karena dua alasan, yakni:*

.

*a. Mengingat akhirat. Berdasarkan sabda Nabi-ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam, “Dahulu aku-melarang kalian ziarah kubur. Ketahuilah,berziarahlah kalian. Karena ziarah kubur-dapat mengingatkan akhirat.” (HR. Muslim)*

.

*b. Mengucapkan salam kepada orang yang-mati dan-mendoakan mereka. Yakni kita-mengucapkan: Assalāmu‘alaikum ahladdiyār minal mu`minīn … dst. Sehingga yang-berziarah dan yang diziarahi sama-sama-mendapat manfaat.*

..

*2. Ziarah yang tidak disyariatkan dan pelakunya-berdosa. Yaituziarah kubur yang ditujukan-untuk berdoa di samping kuburan orang saleh-atau berdoa kepada Allah dengan perantara-mereka. Perbuatan ini adalah perbuatan bidah-yang dapat mengantarkan pelakunya dan-menggelincirkannya ke dalam syirik, atau ke-dalam memohon pertolongan, bantuan, dansyafaat kepada orang mati yang merupakan-perbuatan syirik besar. Berdasarkan firman-Allah Ta’ālā, “Yang (berbuat) demikian itulah-Allah, Rabbmu, hanya milik-Nya segala-kerajaan. Danorang-orang yang kamu seru-selain Allah tidak mempunyai apa-apa-walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru-mereka, mereka tidak mendengar seruanmu;dan kalaupun mereka mendengar, mereka tidak-dapat mengabulkan permintaanmu. Dan di hariKiamat mereka akan mengingkari perbuatan-syirikmu, dan tidak ada yang dapat memberi-keterangan kepadamu sebagaimana yang-diberikan oleh (Allah) Yang Maha Mengetahui.”(Fāṭir: 13-14)*

.

*Soal: Jika ditanyakan kepada Anda, apa-yang Anda ucapkan pada saat ziarah-kubur?*

.

*Jawab: Katakanlah, aku membaca apa yang-diajarkan oleh Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam-kepada para sahabatnya untuk dibaca apabila-mereka ziarah kubur, “Assalāmu’alaikum dār-qaumin mu`minīn wa`atākum mā tū’adūn gadan-mu`ajjalūn wa`innā insyā`allāhu bikum lāhiqūn*

.

*(Semoga keselamatan terlimpah atas kalian, wahai-penghuni negeri kaum mukmin. Telah datang pada-kalian apa yang dijanjikan kepada kalian, dan esok-kalian diberi tangguh. Dan sesungguhnya, jika Allah-menghendaki, kami akan menyusul kalian.” (HR.Muslim) Kemudian aku berdoa kepada Allah-memohonkan untuk mereka rahmat, ampunan,peningkatan derajat, dan doa-doa baik lainnya.*

.

*Soal: Jika ditanyakan kepada Anda, apakah kita bolehmendekatkan diri-kepada Allah dengan berdoa di makam-orang-saleh?*

.

*Jawab: Katakanlah, sesungguhnya berdoa kepada-Allah di sisi makam orang-orang saleh adalah bidah-yang diada-adakan. Perbuatan ini merupakan-pengantar kepada syirik.*

.

*Diriwayatkan dari Ali bin al-Husain -raḍiyallāhu`anhu-, bahwa ia melihat seorang laki-laki yang-berdoa kepada Allah di sisi makam Nabi -ṣallallāhu‘alaihi wa sallam-, maka ia pun melarangnya dan-berkata, sesungguhnya Rasulullah -ṣallallāhu’alaihi-wa sallam- bersabda, “Janganlah kalian-menjadikan makamku sebagai tempat kunjungan-rutin untuk beribadah.” (HR. Aḍ-Ḍiyā` al-Maqdisi di-dalam al-Mukhtārah :428)*

.

*Makam paling mulia ialah makam yang berisi jasad-paling suci dan paling mulia, manusia paling utama-dan makhluk paling terhormat di sisi Allah, yaitumakam Nabi -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam-. Namun-tidak pernah ditemukan satu hadis dengan sanad-yang sahih bersumber dari salah satu sahabat-raḍiyallāhu `anhum- bahwa ia pernah mendatangi-makam beliau -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- lalu-berdoa kepada Allah di sisinya. Begitu pula-generasi tabi’in yang mengikuti mereka dengan-baik; mereka tidak pernah berdoa di sisi makam-para sahabat dan para tokoh umat ini.*

.

*Sebenarnya berdoa di sisi kubur adalah bisikan-setan yang dianggap remeh oleh akal sebagian-kalangan generasi akhir. Mereka memandang baik-perbuatan yang dianggap buruk oleh para-pendahulu mereka yang saleh, mereka-menjauhinya dan melarangnya karena mengetahui-keburukannya dan akibatnyayang sangat tidakbaik. Namun hal ini tidak diketahui oleh orang-orang dari generasi akhir yang memiliki ilmu, akal,pemahaman dan kelebihan di bawah para-pendahulu tersebut. Akibatnya mereka terjerat-dalam perangkap setan, dan penilaian baik-terhadap bidah telah menyeret mereka ke jurang-kesyirikan yang dalam. -Kita berlindung kepada-Allah.*

.

*Soal: Jika dikatakan kepada Anda, apa-makna guluw (berlebih-lebihan), dan-apakah dia memiliki macam?*

.

*Jawab: Katakanlah, guluw adalah sikap melampaui-batas yang disyariatkan dengan melampaui apa-yang Allah perintahkan. Guluw bisa berupa-menambah lebih dari apa yang diperintahkansecara syariat atau yang diizinkan, dan bisa berupa-perbuatan meninggalkan dengan niat beribadah.*

.

*Di antara bentuk guluw yang membinasakan-adalah guluw (berlebihan) terhadap para nabi dan-orang-orang saleh dengan mengangkat mereka di-atas kedudukan yang semestinya, mencintai dan-menghormati mereka lebih dari apa yang menjadi-hak mereka, menyandangkan kepada mereka sifat-sifat rubūbiyyah atau memberikan sebagian ibadah-kepada mereka, dan berlebihan dalam memuji-serta menyanjung mereka hingga menempatkan-mereka pada tingkat sesembahan (tuhan).*

.

*Diantara bentuk guluw adalah beribadah kepada-Allah dengan cara terus-menerus meninggalkan-hal-hal mubah yang Allah Subhānahu wa Ta’āla-ciptakan untuk kemaslahatan manusia berupa-makanan dan minuman serta apa yang dibutuhkan-manusia seperti tidur dan nikah.*

.

*Juga termasuk bentuk guluw yang dibenci adalah-memberikan vonis kafir kepada kaum muslim yang-bertauhid berikut hukum-hukum ikutannya seperti-berlepas diri, memboikot, memerangi, memusuhi,serta menghalalkan kehormatan, harta, dan darah.*

.

*Soal: Jika dikatakan kepada Anda,sebutkan sebagian dari nas syariat-yang mengingatkan perbuatan guluw!*

.

*Jawab: Katakanlah, sangat banyak dalil dari Al-Qur`ān dan Sunah yang melarang dan-mengingatkan perbuatan guluw. Misalnya firman-Allah Ta’ālā, “Dan aku bukan termasuk orang yang-menyusahkan diri.” (Ṣād: 86)*

.

*Allah ‘Azza wa Jalla juga melarang Bani Israel dari-perbuatan guluw. Allah Ta’ālā berfirman,”Janganlah kamu guluw dalam agamamu.” (An-Nisā`: 171)*

.

*Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Jangan-kalian bersikap guluw, karena umat-umat sebelum-kalian dibinasakan oleh sikap guluw.” (HR. Ahmad)*

.

*Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam juga bersabda,”Binasalah orang yang berlebihan, binasalah orang-yang berlebihan, binasalah orang yang-berlebihan.” (HR. Muslim)*

.

*Soal: Jika ditanyakan kepada Anda,bolehkah tawaf di selain Ka’bah?*

.

*Jawab: Katakanlah, tidak boleh tawaf di selain-Ka’bah. KarenaAllah ‘Azza wa Jalla mengkhususkan tawaf di Baitullah (Ka’bah). Allah Subḥānahu-wa Ta’ālā berfirman, “Dan hendaklah mereka-melakukan tawaf di sekeliling rumah tua (Ka’bah).”(Al-Ḥajj: 29)*

.

*Dan Rabb kita tidak mengizinkannya di tempat lain,karenatawaf merupakan ibadah, sedang kita-dilarang membuat ibadah baru apa pun-bentuknya, sehingga tidak boleh ada ibadah-kecuali berdasarkan dalil yang sahih dari Al-Qur`ān-dan as-Sunah.*

.

*Membuat ibadah baru tanpa landasan dalil syariat-adalah bentuk penentangan, sedang memberikannya kepada selain Allah adalah perbuatan syirik-yang dapat menghapus amal dan mengeluarkan-dari agama yang lurus kepada kekafiran. Kita berlindung kepada Allah.*

.

*Soal: Jika ditanyakan kepada Anda,bolehkah melakukan perjalanan jauh(safar) karena mengagungkan sebuah-lokasi atau sebuah tempat selainmasjid yang tiga (Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa)?*

.

*Jawab: Katakanlah, tidak boleh melakukan-perjalanan-jauhkarena mengagungkan sebuah-lokasi atau sebuah tempat-dengan meyakini-keutamaannya dan keutamaan-melakukanperjalanan ke tempat tersebut selain kepada tiga-masjid. Berdasarkan sabda Nabi ṣallallāhu ‘alaihiwa sallam, “Tidak boleh melakukan perjalanan-jauh kecuali kepada tiga-masjid: Masjidil Haram,masjidku ini (Masjid Nabawi), danMasjidil Aqsa.”*

(HR. Muslim)

.

*Soal: Jika ditanyakan kepada Anda,apakah hadis-hadis berikut-ini sahih-atau merupakan kedustaan terhadap-Rasulullahṣallallāhu ‘alaihi wa sallam:”Jika kalian mengalami kesempitan-masalah, maka berziarah-lah ke-kuburan”; “Siapa yang melakukan-ibadah haji namun tidak berziarah ke-makamku, maka dia telah-menjauhiku”; “Barangsiapa berziarah-ke makamku dan makam ayahku,Ibrahim, di tahun yang sama,maka aku-menjaminkan surga untuk-nya kepadaAllah”; “Siapa yang mengunjungiku-setelah aku mati, maka seolah-olah dia-berkunjung kepadaku pada masa-hidup”; “Siapa yang memiliki-keyakinan pada sesuatu, niscaya-sesuatu itu memberinya manfaat”;”Bertawasul-lah kalian dengan-kedudukanku, karena kedudukanku-mulia di sisi Allah”; “Wahai hamba-Ku!Taatilah Aku, niscaya Aku akan-menjadikanmu termasuk orang yang-mampu mengatakan kepada sesuatu,”Kun” maka jadilah sesuatu itu”;”Sesungguhnya Allah menciptakan-makhluk dari cahaya nabi-Nya,Muhammad ṣallallāhu ‘alaihi wa-sallam”?*

.

*Jawab: Katakanlah, semua hadis ini adalah-kedustaan(palsu) terhadap Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa-sallam. Yang menyebarkannya hanyalah para ahli-bidah dan pemuja kuburan. Juga yang bisa-mengatakan kepada sesuatu “kun (jadilah)” lalu-ssuatu itu jadi hanya Allah semata, tidak ada-sekutu dan tandingan bagi-Nya. Mahasuci Allah-dan Maha Terpuji. Tidak satupun makhluk yang-mampu dan memilikinya, baik para nabi ataupun-para wali.*

.

*Allah Ta’ālā berfirman, “Sungguh, urusan-Nya-apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah-berkata kepadanya, ‘Jadilah!’ maka jadilah sesuatu-itu.” (Yāsīn: 82)*

.

*Allah Ta’ālā juga berfirman, “Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Mahasuci Allah Rabb semesta alam.” (Al-A’rāf: 54)*

.

*Allah mendahulukan kata yang posisi normalnya di-belakang untuk memberi arti pembatasan. Yakni-pembatasan penciptaan dan pengaturan hanya-milik Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya.*

.

*Soal: Jika ditanyakan kepada Anda,bolehkah mengubur orang yang mati-di dalam masjid serta membangun-masjid di atas kuburan?*

.

*Jawab: Katakanlah, ini termasuk perbuatan yang-sangat diharamkan, bidah yang berbahaya, dan-terhitung sebagai sarana paling besar yang dapat-menjerumuskan kepada syirik.*

.

*Dari Aisyah raḍiyallāhu ‘anhā, ia berkata,Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda-pada saat sakit menjelang wafat dan beliau tidak-bangun lagi, “Allah melaknat orang Yahudi danNasrani karena menjadikan kuburan para nabi-mereka sebagai masjid.” Aisyah raḍiyallāhu ‘anhāmengatakan, “Yaitu beliau melarang perbuatan-mereka.” (Muttafaq’ alaih)*

.

*Dan dari Jundub bin Abdillah raḍiyallāhu ‘anhu,dari Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam, bahwa beliau-bersabda lima hari sebelum wafat, “Ketahuilah,sesungguhnya umat sebelum kalian menjadikan-kuburan para nabi dan orang-orang saleh mereka-sbgaii masjid. Ingatlah, janganlah kalian-menjadikan kuburan sebagai masjid. Sungguh, aku-melarang kalian dari hal tersebut.” (HR. Muslim)*

.

*Masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan tidak-boleh digunakan untuk salat. Bila masjid tersebut-yang dibangun di atas satu atau banyak kubur,maka wajib dirobohkan. Adapun jika masjid itu-dibangun bukan di atas kuburan, kemudian-seorang yang mati dikubur di dalamnya, maka-masjid tersebut tidak dihancurkan, tetapi kubur itu-yang dibongkar dan orang yang dikubur dalam-masjid itu dipindahkan ke pemakaman umum.*

.

*Soal: Jika ditanyakan kepada Anda, apa-hukum mendirikan bangunan di atas-kuburan?*

.

*Jawab: Katakanlah, mendirikan bangunan di atas-kuburan adalah bidah yang mungkar. Karena-termasuk guluw (berlebih-lebihan) dalam-menghormati orang yang dikubur di dalamnya danbisa mengantarkan kepada syirik. Sehingga-bangunan yang dibangun di atas kuburan harus-dihilangkan dan diratakan, guna memberantas-bidah tersebut dan mencegah timbulnyakesyirikan.*

.

*Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Saḥīḥnya-dari Abu al-Hayyāj al-Asadī Ḥayyān bin Ḥusain, ia-menuturkan, Ali berkata kepadaku, “Sudikah-engkau aku utus untuk melakukan apa yang dulu-Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam mengutusku.Yakni, engkau tidak membiarkan gambar kecuali-engkau musnahkan, dan tidak pula kuburan yang-ditinggikan kecuali engkau ratakan”.*

.

*Soal: Jika ditanyakan kepada Anda,apakah Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa-sallam dimakamkan di dalam masjid-sejak awal?*
.

*Jawab: Katakanlah, beliau dikuburkan di dalam-kamar Aisyah raḍiyallāhu ‘anhā dan kubur beliau-tetap berada di luar masjid lebih dari 80 tahun. Lalu-salah satu khalifah Bani Umayyah memperluas-Masjid Nabawi sehingga kamar tersebutsepertinya-berada di dalam masjid. Sang khalifah tidak
mengindahkan larangan para ulama di zamannya-dan peringatan mereka agar tidak menjadikan-kamar itu masuk dalam bangunan masjid. Sebab-Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam telah bersabdamelarang membangun masjid di atas kuburan,”Ketahuilah, sesungguhnya umat sebelum kalian-menjadikan kuburan sebagai masjid. Ingatlah,janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai-masjid. Sungguh, aku melarang kalian dari hal-tersebut.” (HR. Muslim)*

.

*Juga Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam-melaknat orang yang membangun masjid di atas-kuburan serta-memasang lampu di sana,sebagaimana disebutkan dalam hadis yang-diriwayatkan oleh Ahlussunan (para penyusun-kitab sunan).*
.

*Apa yang dikhawatirkan dan diingatkan oleh Nabi-ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam telah terjadi pada-umatnya disebabkan oleh kejahilan yang tersebar-serta syubhat para syaikh penebar cerita takhayul-dan bidah, sehingga mereka mendekatkan diri-kepada Allah dengan sesuatu yang merupakan-penentangan kepada-Nya dan menyelisihi-Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam, seperti-menempatkan dan membuat kuburan di masjid,memberinya tabir, memberinya lampu, melakukantawaf, dan menaruh kotak nazar di sana.*
.

*Akibatnya, kesyirikan dan kesesatan menjadi-tersebar dengan mengatasnamakan cinta kepada-orang saleh dan memuliakan mereka, serta-bertawasul dengan mereka kepada Rabb-semesta-alam supaya mengabulkan doa orang-orang yang-berdo’a.*
.

*Semua ini merupakan warisan orang-orang sesat-dahulu. Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda,”Sungguh kelak kalian akan mengikuti sunah umat-sebelum kalian sehelai bulu demi sehelai bulu(persis sama), hingga seandainya mereka masuk ke-dalam lubang biawak niscaya kalian pun akan ikut-masuk ke dalamnya.” (Muttafaq ‘alaih)*