assunahsalafushshalih

Tidak Ada Keselamatan Kecuali Dengan Berpegang Teguh Pada Kitabullah dan Sunnah Rasul Serta Apa yang Dipahami Oleh Salafush Shalih di Setiap Masa dan Setiap Tempat

About


Pemurnian syariat islam dari segala bentuk syirik,bid’ah dan pemikiran menyimpang. Membina kaum muslimin dengan ajaran islam yang murni dan beramal dengannya. Menghidupkan metode ilmiah dengan berdasarkan kepada al Qur’an dan as Sunnah sesuai pemahaman salafush shalih.

Setiap tulisan-tulisan yang terkandung di dalam Website ini insyaaAllah selalu diiringi dengan dalil yang kuat dari al-Qur’an, al-Hadits, penjelasan para salafush shalih maupun penjelasan para ulama kontemporer. Sehingga membuat kita lebih yakin dalam membaca dan mengambil ilmu yang bermanfaat dari tulisan-tulisan di website tersebut.* 

Sebarkan Isi Artikel Ini kepada Orang Terdekat anda jika dirasa bermanfaat

Rasululllah Shallallahu’alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya ada pahala yang sama dengan pahala orang yang mengikutinya dan tidak dikurangi sedikitpun juga dari pahala-pahala mereka.” (HR. Muslim).Semoga bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya

Semoga Allah menjadikan kita sebagai penunjuk jalan yang mendapat petunjuk-Nya, dan pemimpin yang membawa kebaikan, menerangi hati kita dengan iman dan ilmu, menjadikan ilmu yang kita miliki membawa berkah dan bukan bencana. Serta semoga Allah membimbing kita kepada jalan para hamba-Nya yang beriman, menjadikan kita termasuk para kekasih-Nya yang bertakwa dan golongan-Nya yang beruntung.

Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan Allah kepada Nabi kita Muhammad صلي الله عليه وسلم, kepada keluarga dan para sahabatnya.